Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wybrane zagadnienia z moralności małżeńskiej i rodzinnej (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Psychologia rozwojowa (wykład)E/2 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
3Funkcjonowanie zdrowego systemu rodziny (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
4Rozwój religijny dzieci i młodzieży (konwersatorium)Z/4 15 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
5Pedagogika rodziny (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
6Poradnictwo specjalistyczne w instytucjach świeckich i kościelnych (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
7Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/2 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
8Diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
9Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Katarzyna Nagacz
10Andragogika (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
11Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Katarzyna Nagacz
2Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Wybrane zagadnienia z moralności małżeńskiej i rodzinnej (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
4Psychologia rozwojowa (wykład)E/2 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
5Funkcjonowanie zdrowego systemu rodziny (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
6Diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
7Rozwój religijny dzieci i młodzieży (konwersatorium)Z/4 15 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
8Pedagogika rodziny (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
9Poradnictwo specjalistyczne w instytucjach świeckich i kościelnych (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Andragogika (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
11Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 mgr Michał Narecki
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (wychowanie fizyczne)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze