Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje turystyki w Polsce (wykład)E/3 15 Brak obsady
2Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/2 30 dr Marcin Gapski
3Architektura sakralna w Polsce i na świecie (wykład)E/2 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
5Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
6Historia podróży i podróżowania (wykład)E/2 30 dr hab. Joanna Szady
Konwersatoria obowiązkowe
1Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Czas wolny w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
4Kultura społeczna do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
5Kultura społeczna XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
6Tradycje społeczne do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
7Tradycje społeczne XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty) (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 102) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Egzaminy
1Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak
2Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze