Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje turystyki w Polsce (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
2Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/2 30 dr Marcin Gapski
3Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Ziółek
5Historia podróży i podróżowania (wykład)E/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
6Architektura sakralna w Polsce i na świecie (wykład)E/4 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Czas wolny w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Kultura społeczna do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
5Kultura społeczna XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
6Tradycje społeczne do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
7Tradycje społeczne XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty) (warsztaty)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Egzaminy
1Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Ziółek
2Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze