Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok VI - Semestr 12   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Liturgika pastoralna (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
2Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr Roman Janiec
3Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Homiletyka formalna (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Krzysztof Kida
2Liturgika praktyczna (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
Praktyki
1Praktyka pedagogiczno-katechetyczna - praktyka ciągła (praktyki)Zbo/1 15 Brak obsady
Praca dyplomowa
1Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr Roman Janiec
2Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leon Siwecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze