Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
4Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze