Wydział Nauk Społecznych
Kryminologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia władzy (wykład)E/4 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
2Historia przestępczości (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Współczesne teorie kryminologiczne (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć
4Podstawy socjologii (wykład)E/6 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
5Biologiczne podstawy zachowań (wykład)E/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
6Socjologia władzy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
7Socjologia władzy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
8Socjologia władzy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
9Socjologia władzy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
10Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jan Gondek
11Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jan Gondek
12Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jan Gondek
13Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jan Gondek
14Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
15Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
16Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
17Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
18Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Dawid Kostecki
19Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Dawid Kostecki
20Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 mgr Tomasz Abramowicz
21Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości (konwersatorium - Grupa: 4) Z/4 30 mgr Tomasz Abramowicz
22Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Aneta Abramowicz
23Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Aneta Abramowicz
24Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Tomasz Abramowicz
25Tutoring (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Tomasz Abramowicz
26Tutoring (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 dr Aneta Abramowicz
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
29Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
32Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
33Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
34Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
35Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
36Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
37Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 354) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 331) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 358) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 330) Z/0 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 332) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze