Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka medyczna (wykład)E/6 25 dr Kinga Syty
2Poradnictwo w pielęgniarstwie (wykład)Z/2 10 dr Kinga Syty
3Statystyka medyczna (wykład)Z/3 10 dr Krzysztof Jurek
4Informacja naukowa (wykład)Z/1 10 dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
5Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (wykład)E/5 20 dr Izabela Zakrocka
6Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, cukrzyca (wykład)E/6 30 dr Anna Mróz
7Dydaktyka medyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kinga Syty
8Poradnictwo w pielęgniarstwie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 10 mgr Bożena Ostrowska
9Statystyka medyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 20 dr Krzysztof Jurek
10Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 40 mgr Sylwia Boczkowska
11Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 40 mgr Sylwia Boczkowska
12Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 40 mgr Sylwia Boczkowska
13Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 40 mgr Sylwia Boczkowska
14Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, cukrzyca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 50 mgr Ewa Kawalec
15Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, cukrzyca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 50 mgr Ewa Kawalec
16Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, cukrzyca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 50 mgr Ewa Kawalec
17Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, cukrzyca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 50 mgr Ewa Kawalec
18Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki, leczenie żywieniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 50 dr Iwona Dębińska
19Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki, leczenie żywieniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 50 mgr Jan Kachaniuk
20Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki, leczenie żywieniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 50 mgr Jan Kachaniuk
21Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki, leczenie żywieniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 50 mgr Jan Kachaniuk
22Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki, leczenie żywieniowe (wykład)E/5 30 dr Iwona Dębińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 171) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 172) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze