Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut
4Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Karkut
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Leticia López Martínez
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Leticia López Martínez
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
13Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
14Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
15Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Kévin Raynaud
16Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Kévin Raynaud
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze