Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr Grzegorz Dymek
2Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
3Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
4Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
5Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
6Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
7Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
8Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
9Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
10Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
11Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
12Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
13Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
14Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
15Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
16Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
17Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
18Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
19Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
20Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
26Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
27Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
28Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
29Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
30Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
31Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
32Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
33Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
34Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
35Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
36Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
37Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
38Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
39Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Maciej Parol
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Maciej Parol
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maciej Parol
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Maciej Parol
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
45Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
46Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
47Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
48Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
49Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
50Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/6 30 dr Andrzej Michalski
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 Brak obsady
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 Brak obsady
25Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 Brak obsady
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 Brak obsady
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 Brak obsady
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 Brak obsady
32Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 Brak obsady
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Brak obsady
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 Brak obsady
35Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 Brak obsady
36Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze