Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura duchowa Słowian Wschodnich (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – morfologia (wykład)E/3 15 dr Magdalena Kawęcka
2Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – morfologia (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
4Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
8Praktyczna nauka języka angielskiego II – drugi język specjalności (ćwiczenia)Z/4 60 dr Andrij Saweneć
Lektoraty
1Język ukraiński (ćwiczenia)Z/1 30 dr Marta Kaczmarczyk
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Angielska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrij Saweneć
3Język rosyjski w systemie prawa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - składnia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marzena Kozyra
2Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
7Praktyczna nauka języka angielskiego II – drugi język specjalności (ćwiczenia)E/4 60 dr Andrij Saweneć
8Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia (wykład)E/3 15 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Marcin Cybulski
Lektoraty
1Język ukraiński (ćwiczenia)E/2 30 dr Dagmara Nowacka
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Korespondencja handlowa w języku angielskim (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrij Saweneć
2Korespondencja handlowa w języku rosyjskim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Ewelina Jasińska-Grabowska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Cybulski
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Monika Sidor
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Sadowska
Seminaria
1Literatura rosyjska (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Monika Sidor
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Podstawy prawa celnego (wykład)E/3 15 dr Marta Kaczmarczyk
2Praktyka śródroczna (praktyki)Z/6 150 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
3Rosyjski język obsługi celnej (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Ewelina Jasińska-Grabowska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 dr Piotr Magier
3Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich w szkole podstawowej (warsztaty)E/2 30 Zawieszone
4Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marzena Kozyra
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Sadowska
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Magdalena Kawęcka
Seminaria
1Literatura rosyjska (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Monika Sidor
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Sidor
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Kawęcka
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki ciągłe w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr Dagmara Nowacka
2Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze