Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
2Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Literatura staropolska (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Cecylia Galilej
2Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Starościc
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
7Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
8Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
9Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza
10Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
11Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
12Wiedza o kulturze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
13Wiedza o kulturze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
14Łacina funkcjonalna (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Warsztaty
1Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 dr Małgorzata Peroń
3Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/4 30 dr Agnieszka Karczewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura staropolska (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Literatura i kultura w epoce oświecenia (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Łacina funkcjonalna (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Lech Giemza
5Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
6Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
7Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Seweryn
8Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
9Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
10Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Jaszczak
11Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Czapla
12Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Czapla
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/4 30 dr Robert Derewenda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Egzaminy
1Literatura staropolska (egzamin)E/2 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Literatura i kultura w epoce oświecenia (egzamin)E/2 0 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo, fleksja imienna (egzamin)E/2 0 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Dariusz Seweryn
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
3Kultura języka (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 331) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
Zajęcia do wyboru
1Wybrane zagadnienia prądu romantycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Seweryn
2Wybrane zagadnienia z literatury epok dawnych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Modernizm polski (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
4Romantyzm polski w kontekście europejskim (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Twórcy, dzieła i tematy średniowiecznej historiografii w Polsce (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury romantyzmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/2 20 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Zbo/2 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Polityka kulturalna (region, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza
3Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Wojciech Kopek
4Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
5Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)Z/1 20 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)Z/1 20 dr Małgorzata Peroń
7Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)Z/1 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
Grupa chińska
1Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Stylistyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/1 15 dr Cecylia Galilej
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
7Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
8Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
9Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
10Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Literatura realizmu i naturalizmu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Proseminaria
1Językoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Literaturoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 331) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Zajęcia do wyboru
1Wybrane zagadnienia z językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Z problematyki literatury XIX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Arcydzieła literatury powszechnej Oświecenia i romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Seweryn
4Polska literatura realizmu i naturalizmu (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Wczesnonowożytna literatura europejska w Polsce - zagadnienia wybrane (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura realizmu i naturalizmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (egzamin)E/2 0 dr Anna Majewska-Wójcik
3Poetyka (egzamin)E/2 0 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/1 10 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
5Praktyka psychologiczna (praktyki)Z/1 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Projekt: Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
2Hierarchie: Zapomniani (warsztaty)Z/1 20 Zawieszone
3Nowa kultura: Animacja i promocja wydarzeń (blog, panel, wywiad, wystawa) (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
4Nowa kultura: Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
5Polemika, debata, sporne racje (laboratorium)Z/1 20 Zawieszone
6Estetyka i aksjologia (wykład)Zbo/2 20 Zawieszone
Grupa chińska
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Literatura realizmu i naturalizmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Cecylia Galilej
7Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
9Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Monika Kulesza
Zajęcia do wyboru
1Wybrane zagadnienia prądu romantycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Seweryn
2Wybrane zagadnienia z literatury epok dawnych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Modernizm polski (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
4Romantyzm polski w kontekście europejskim (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Twórcy, dzieła i tematy średniowiecznej historiografii w Polsce (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
2Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 dr Piotr Magier
3Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
2Historia języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Kulesza
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Kulesza
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ireneusz Piekarski
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Dariusz Seweryn
Zajęcia do wyboru
1Wybrane zagadnienia z językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Z problematyki literatury XIX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Arcydzieła literatury powszechnej Oświecenia i romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Seweryn
4Polska literatura realizmu i naturalizmu (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Wczesnonowożytna literatura europejska w Polsce - zagadnienia wybrane (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura współczesna (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze