Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Mariusz Koper
7Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Cecylia Galilej
8Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Cecylia Galilej
9Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
10Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
11Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 mgr Alicja Narecka
12Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Alicja Narecka
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/2 30 mgr Piotr Jaszczak
7Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
9Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
3Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) E/5 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) E/5 30 dr Mariusz Koper
7Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
8Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Jaszczak
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Robert Derewenda
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/1 15 dr Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 331) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury romantyzmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/2 20 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
4Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)Z/1 20 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)Z/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Literatura realizmu i naturalizmu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Proseminaria
1Językoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr Cecylia Galilej
2Literaturoznawstwo (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Teoria literatury (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/0 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 331) Z/0 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Michał Narecki
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Gryta
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Magdalena Matys
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Turska
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Krzysztof Urbański
21Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
22Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
23Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
24Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
25Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr Cecylia Galilej
2Z problematyki literatury pozytywizmu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
3Literatura powszechna: oświecenie i romantyzm (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
5Życie literackie 1863-1918 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura realizmu i naturalizmu (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Poetyka (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/1 10 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
5Praktyka psychologiczna (praktyki)Z/1 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Polemika, debata, sporne racje (laboratorium)Z/1 20 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Estetyka i aksjologia (wykład)Zbo/2 20 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
3Hierarchie: Zapomniani (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Projekt: Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
5Nowa kultura: Animacja i promocja wydarzeń (blog, panel, wywiad, wystawa) (warsztaty)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
6Nowa kultura: Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Cecylia Galilej
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
3Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Grupa chińska
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Seminarium 1 (seminarium)Zbo/3 30 dr Agnieszka Karczewska
4Seminarium 2 (seminarium)Zbo/3 30 dr Agnieszka Karczewska
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Barbara Niebelska-Rajca
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Barbara Niebelska-Rajca
7Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
8Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
9Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
10Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
11Stylistyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Z/10 0 Brak obsady
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Z/10 0 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
1Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr Cecylia Galilej
2Z problematyki literatury pozytywizmu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
3Literatura powszechna: oświecenie i romantyzm (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
5Życie literackie 1863-1918 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura współczesna (egzamin)E/3 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Grupa chińska
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Seminarium 1 (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
3Seminarium 2 (seminarium)Zbo/2 30 dr Agnieszka Karczewska
4Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia)Z/2 30 dr Barbara Niebelska-Rajca
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Barbara Niebelska-Rajca
7Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
8Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
9Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
10Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze