Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
4Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
5Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
6Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
8Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 mgr Edyta Michałek
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Edyta Michałek
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
4Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
5Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
6Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
7Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Joanna Michalczuk
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
9Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 103) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 104) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury oświecenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
2Historia literatury oświecenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
7Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
8Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Peroń
4Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
6Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Egzaminy
1Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (egzamin)E/3 0 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury romantyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Egzaminy
1Historia literatury romantyzmu (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)Zbo/1 15 dr Agnieszka Jarosz
3Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
4Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
5Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)Z/1 20 dr Agnieszka Jarosz
6Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Istota i granice teatru (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
2Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
4Nurty i gatunki sztuki filmowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Nowe zjawiska w sztuce filmowej (konwersatorium)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
6Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury pozytywizmu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Proseminaria
1Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/0 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Michał Narecki
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
18Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
19Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Literatura powszechna: oświecenie - romantyzm, cz. II (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
2Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej, cz. II (wykład)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
3Życie literackie 1863-1918, cz. II (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego, cz. II (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Cecylia Galilej
5Z problematyki literatury pozytywizmu, cz. II (konwersatorium)Z/1 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Egzaminy
1Historia literatury pozytywizmu (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (egzamin)E/2 0 dr Anna Majewska-Wójcik
3Poetyka (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Adam Fitas
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Estetyka i aksjologia (wykład)Z/2 20 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
2Projekt: Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Hierarchie: Zapomniani (warsztaty)Z/1 20 dr hab. Joanna Michalczuk
4Nowa kultura: Animacja, promocja wydarzeń (blog, panel, wywiad, wystawa) (warsztaty)Z/1 15 dr Małgorzata Peroń
5Nowa kultura: Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
6Polemika, debata, sporne racje (laboratorium)Z/1 20 prof. dr hab. Roman Doktór
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Scena elżbietańska i Szekspir (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Okres świetności teatru hiszpańskiego i francuskiego - L (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
3Teatr alternatywny (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
4Zagadnienia z teorii filmu (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
5Arcydzieła sztuki filmowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Projekt teatralny (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Joanna Michalczuk
Zajęcia do wyboru
1Od Archangielska do kirgiskich stepów. Literackie obrazy Sybiru (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polszczyzna w mediach (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Dyskursy emancypacyjne współczesnej humanistyki (wykład)Z/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
4Dzieła typowe, dzieła wybitne w literaturze XX wieku (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
Egzaminy
1Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr Małgorzata Peroń
2Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 mgr Joanna Żytek
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Monika Dacka
4Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Magier
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Krytyka i polityka (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
2Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)E/1 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)Z/2 20 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)Z/2 20 dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Historia języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Majewska-Wójcik
Zajęcia do wyboru
1Język dawniej i dziś (wykład)Z/1 15 dr hab. Anna Czapla
2Z (pre)historii nowożytnej koncepcji praw autorskich i własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Kultura - kolonializm - tożsamość (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
4Mistrzowie dramatu i teatru XIX w, (konwersatorium)Z/1 30 dr Agnieszka Jarosz
Egzaminy
1Historia literatury po 1918 r. (egzamin)E/3 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/1 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Praktyki (praktyki)Z/1 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze