Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Techniki komunikacji retorycznej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Critical Thinking (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
3Sztuka inwencji (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
4Perswazja niewerbalna (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
5Kultura oratorska (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru dla osób posiadających licencjat z retoryki stosowanej
1Teoria komunikacji (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Psychologia społeczna (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru dla osób nieposiadających licencjatu z retoryki stosowanej
1System retoryki stosowanej (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Oratorstwo antyczne (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne teorie retoryki (wykład)E/6 30 Zawieszone
2Współczesne teorie retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
4Sztuka improwizacji w oratorstwie (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Etykieta wystąpień publicznych (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Formy komunikacji w biznesie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Retoryka w reklamie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
4Strategie negocjacyjne (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia praktyczna (wykład)E/4 30 dr Wojciech Daszkiewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rhetorical Education (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
2Metodyka dyskusji (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Akcja oratorska (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Witold Kopeć
Moduły do wyboru
Moduł: Retoryka w dyskursie dyplomatycznym
1Retoryka w przestrzeni twórczej (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Marketing kulturowy (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
3Sztuka logografii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
Seminaria do wyboru
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Praca magisterska
1Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Paweł Gondek
2Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 Brak obsady
3Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe
1Bezpieczeństwo człowieka w komunikacji retorycznej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Moduły do wyboru
Moduł: Retoryka w dyskursie dyplomatycznym
1Dyplomacja praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Retoryka w nowych mediach (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
3Event marketing (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
Seminaria do wyboru
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Praca magisterska
1Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Paweł Gondek
2Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 Brak obsady
3Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze