Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algebra liniowa (wykład)E/6 30 dr Grzegorz Dymek
2Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
4Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
6Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/6 30 dr Andrzej Michalski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr inż. Rafał Lizut
2Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Krystyna Rzadkowska
3Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Bruno Sadok
4Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Krystyna Rzadkowska
5Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Krystyna Rzadkowska
6Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Bruno Sadok
7Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Bruno Sadok
8Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr inż. Rafał Lizut
9Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Dymek
10Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Dymek
11Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
12Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
13Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
14Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
15Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Mariusz Kalita
16Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr inż. Mariusz Kalita
17Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr inż. Mariusz Kalita
18Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
19Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
20Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
21Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
22Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
23Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
24Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
25Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
26Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
27Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
28Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
29Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
30Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
31Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
32Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
33Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
34Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
35Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
36Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
37Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Zofia Marek
38Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF A2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 169) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF A2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 170) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 171) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 172) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 167) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 168) Z/1 30 mgr Michał Narecki
8Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
10Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Borkowska
11Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Piłka nożna - fakultet (ćwiczenia)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
13Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
23Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
24Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Goral
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
26Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
29Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
33Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
37Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
2Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
4Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Siergiej Nowikow
5Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
6Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Rafał Lizut
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Rafał Lizut
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr inż. Rafał Lizut
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr inż. Rafał Lizut
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Dymek
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Beata Kraska
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Beata Kraska
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Beata Kraska
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
13Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Justyna Łachowska
14Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Justyna Łachowska
15Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
16Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
17Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
18Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
19Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
25Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
26Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
27Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
28Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
29Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
30Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
31Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
32Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
33Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
34Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
35Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
36Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
37Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krystyna Rzadkowska
38Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krystyna Rzadkowska
39Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Justyna Łachowska
40Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
41Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
42Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Zofia Marek
43Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 mgr Zofia Marek
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
45Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Beata Kraska
46Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Beata Kraska
47Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Beata Kraska
48Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 174) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 169) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 170) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 171) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
7Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 172) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 167) Z/1 30 mgr Michał Narecki
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 168) Z/1 30 mgr Michał Narecki
10Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
10Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
23Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
24Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Goral
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
29Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
32Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
33Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
34Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
35Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
36Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
37Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
38Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
39Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
40Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
41Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Anna Zarańska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
3Modelowanie i symulacje komputerowe (wykład)E/5 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
4Podstawy metod probabilistycznych (wykład)E/5 30 dr Adam Kiersztyn
5Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
2Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
3Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
4Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
5Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
6Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
7Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Zofia Marek
8Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
9Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
11Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
12Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
13Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
14Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Zofia Marek
15Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Adam Kiersztyn
16Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Adam Kiersztyn
17Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Adam Kiersztyn
18Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Adam Kiersztyn
19Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
20Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
21Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
22Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
23Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
24Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
25Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 85) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 88) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 146) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 86) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
6Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 87) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 89) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
8Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 90) Z/2 30 mgr Michał Narecki
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 91) Z/2 30 mgr Michał Narecki
10Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
11Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/2 30 mgr Ewa Borkowska
12Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Dolecki
2Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
3Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
4Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
5Ochrona danych (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Protokoły i koncepcje routingu (wykład)Z/5 30 dr Andrzej Bobyk
2Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
3Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/4 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie w środowisku graficznym (wykład)E/5 30 dr Michał Dolecki
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr hab. Maciej Romaniuk
4Systemy operacyjne (wykład)E/4 15 dr Viktor Melnyk
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
Ćwiczenia obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
7Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
8Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
9Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
10Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
11Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
12Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
13Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
14Programowanie w środowisku graficznym (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
18Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin
20Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin
21Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
22Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
23Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
24Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
25Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
26Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr inż. Mariusz Kalita
27Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
28Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
29Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
30Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
31Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
32Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
33Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
34Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
35Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 85) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 88) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 146) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 86) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
6Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 87) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 89) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
8Język angielski - CEF B1+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 90) Z/1 30 mgr Michał Narecki
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 91) Z/1 30 mgr Michał Narecki
10Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
15Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Katarzyna Albiniak
16Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
17Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
18Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
19Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
20Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
21Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski (profil prawniczo-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
3Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 dr Marcin Płonkowski
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
3Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Bazy danych I (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
3Inżynieria oprogramowania (wykład)E/5 30 dr Paweł Karczmarek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Justyna Łachowska
2Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Justyna Łachowska
3Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
4Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
5Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
6Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
7Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
8Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
9Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
10Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Karczmarek
11Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Karczmarek
12Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Karczmarek
13Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Karczmarek
14Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Karczmarek
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Bobyk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Romaniuk
5Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
6Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Smarzewski
8Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
10Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/3 120 dr Andrzej Bobyk
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
5Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
7Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Teoria grafów i sieci (wykład)Z/6 30 dr Paweł Wójcik
2Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
3Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
4Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
5Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
6Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
7Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
8Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
9Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
10Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
11Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
12Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Programowanie multimedialne (wykład)Z/6 30 dr Przemysław Rutka
2Programowanie multimedialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
3Programowanie multimedialne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
4Grafika internetowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
5Grafika internetowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Rozległe sieci komputerowe (wykład)Z/6 30 dr Waldemar Suszyński
2Rozległe sieci komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
3Rozległe sieci komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
4Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
6Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
7Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
8Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
9Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (wykład)E/3 15 dr Paweł Karczmarek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
2Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
3Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
4Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
5Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
6Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
7Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Paweł Karczmarek
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Bobyk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Romaniuk
5Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
6Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr Przemysław Rutka
8Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
10Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Viktor Melnyk
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Płonkowski
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Krzysztof Bartyzel
14Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Andrzej Bobyk
15Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Przemysław Rutka
16Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Maciej Romaniuk
17Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Michał Dolecki
19Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Henryk Malinowski
20Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Witold Pedrycz
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Michał Dolecki
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Michał Dolecki
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Michał Dolecki
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Michał Dolecki
5Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
7Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Paweł Pylak
8Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Marcin Płonkowski
9Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Krzysztof Bartyzel
10Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Henryk Malinowski
11Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/3 30 dr Michał Dolecki
12Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/3 30 Zawieszone
13Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Krzysztof Bartyzel
14Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Przemysław Rutka
15Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Andrzej Bobyk
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Bazy danych II (wykład)Z/6 30 dr Andrzej Bobyk
2Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Kapusta
3Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kapusta
4Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Kapusta
5Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Joanna Kapusta
6Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Joanna Kapusta
7Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
8Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
9Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
10Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
11Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Andrzej Bobyk
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Komputerowa analiza obrazów (wykład)Z/6 30 dr hab. Małgorzata Charytanowicz
2Komputerowa analiza obrazów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
3Komputerowa analiza obrazów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Animacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
5Animacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Bezpieczeństwo systemów sieciowych (wykład)Z/6 30 dr Waldemar Suszyński
2Bezpieczeństwo systemów sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
3Bezpieczeństwo systemów sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
4Zarządzanie użytkownikami i usługami w sieci lokalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Płonkowski
5Zarządzanie użytkownikami i usługami w sieci lokalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marcin Płonkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze