Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr Grzegorz Dymek
2Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
5Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
6Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/6 30 dr Andrzej Michalski
7Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Dymek
2Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
3Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
4Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
5Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
6Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Paweł Łuciuk
7Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Paweł Łuciuk
8Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
9Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
10Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
11Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
12Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
13Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
14Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
15Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
17Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
18Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
19Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
20Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
21Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
27Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
28Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
29Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
30Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
31Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
32Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
33Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
34Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
35Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
36Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
37Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
38Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
39Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
40Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
41Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
42Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Zofia Marek
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Maciej Parol
45Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maciej Parol
46Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Maciej Parol
47Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maciej Parol
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF A2+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF A2+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
12Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
18Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
19Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
21Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
24Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
25Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
26Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
27Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
28Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
34Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
40Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Vitaliy Smygur
63Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gruczek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
2Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
3Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
4Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
5Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Zofia Marek
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Zofia Marek
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Dymek
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Maciej Parol
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
13Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
14Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
15Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
16Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
17Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
18Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
19Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
20Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
21Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
22Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
23Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
25Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
26Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
27Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
28Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
29Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
30Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
31Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
32Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
33Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
34Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
35Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
36Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
38Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Michalski
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Maciej Parol
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Beata Piasny
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Beata Piasny
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 49) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
16Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
36Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
40Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Vitaliy Smygur

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
3Modelowanie i symulacje komputerowe (wykład)E/5 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
4Podstawy metod probabilistycznych (wykład)E/5 30 dr hab. August Zapała
5Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
2Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
3Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
4Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
5Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
6Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
7Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
9Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
10Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
11Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
12Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
13Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
14Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
16Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
17Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
18Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
19Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Henryk Malinowski
20Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 mgr Sara Jurczyk
21Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Sara Jurczyk
22Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Henryk Malinowski
23Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Henryk Malinowski
24Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Sara Jurczyk
25Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF A2+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 169) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 167) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 168) Z/2 30 mgr Michał Narecki
7Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 170) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 171) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 172) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
10Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/2 30 mgr Michał Narecki
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 69) Z/1 20 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Ochrona danych (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
3Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
4Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
5Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
6Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
7Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Protokoły i koncepcje routingu (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie w Javie (wykład)E/4 15 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
4Systemy operacyjne (wykład)E/4 15 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
7Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
9Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
10Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
11Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
12Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Pylak
13Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
14Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
18Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
20Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
21Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
22Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
24Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
25Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
26Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
27Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
28Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
29Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
30Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
31Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
32Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
33Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
34Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
35Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 167) Z/1 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 168) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 169) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
8Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 170) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 171) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
10Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 172) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
11Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
12Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Radosław Furmaga
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
20Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Radosław Furmaga
21Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
22Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
23Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
24Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
25Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
26Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
28Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 49) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
29Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
6Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
7Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Inżynieria oprogramowania (wykład)E/5 30 dr Mykola Prodaniuk
3Bazy danych I (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
2Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
3Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
6Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
7Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
8Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
9Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
10Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
11Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
12Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Mykola Prodaniuk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
6Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr Przemysław Rutka
8Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
10Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
Praktyki zawodowe
(3 tygodnie praktyk - 120 godzin, wpis w V semestrze studiów)
1Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 dr Krzysztof Bartyzel
2Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 mgr Dorota Pukacz
3Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 3) Zbo/3 120 mgr inż. Kamil Zieliński
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Zawieszone
5Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
7Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Teoria grafów i sieci (wykład)Z/6 30 dr Paweł Wójcik
2Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
3Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
4Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
5Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
6Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
7Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
8Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
9Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
10Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
11Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Programowanie multimedialne (wykład)Z/6 30 dr Przemysław Rutka
2Programowanie multimedialne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Rutka
3Grafika internetowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Rozległe sieci komputerowe (wykład)Z/6 30 dr Waldemar Suszyński
2Rozległe sieci komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
3Rozległe sieci komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
4Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
6Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
7Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
8Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
9Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (wykład)E/3 15 dr Mykola Prodaniuk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Prodaniuk
2Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Prodaniuk
3Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
4Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
5Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
6Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
7Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Mykola Prodaniuk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
6Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr Przemysław Rutka
8Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
9Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
10Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Płonkowski
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Krzysztof Bartyzel
14Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Mykola Prodaniuk
15Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Przemysław Rutka
16Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
17Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Michał Dolecki
19Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Henryk Malinowski
20Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Witold Pedrycz
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Zawieszone
5Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
6Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
7Laboratorium programowania: technologie internetowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
8Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Henryk Malinowski
9Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Mykola Prodaniuk
10Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Michał Dolecki
11Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/3 30 Zawieszone
12Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Przemysław Rutka
13Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 Zawieszone
14Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe (ćwiczenia)Zbo/3 30 dr Krzysztof Bartyzel
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Bazy danych II (wykład)Z/6 30 dr Joanna Kapusta
2Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
3Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
6Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
7Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
8Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
9Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Komputerowa analiza obrazów (wykład)Z/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
2Komputerowa analiza obrazów (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
3Animacje komputerowe (ćwiczenia)Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Bezpieczeństwo systemów sieciowych (wykład)Z/6 30 dr Waldemar Suszyński
2Bezpieczeństwo systemów sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
3Bezpieczeństwo systemów sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
4Zarządzanie użytkownikami i usługami w sieci lokalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Płonkowski
5Zarządzanie użytkownikami i usługami w sieci lokalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze