Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2018/2019


Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Proces zwyczajny (wykład)Zbo/3 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/4 25 dr Anna Słowikowska
4Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/4 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
5Prawo wyznaniowe (wykład)Zbo/4 25 dr Aneta Abramowicz
6Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/4 25 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 18 dr Anna Słowikowska
Specjalizacja prawa katolickich Kościołów wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/3 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Proces zwyczajny (wykład)E/6 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/5 25 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/5 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/5 25 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Z/2 18 dr Anna Słowikowska
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)E/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
4Zarys sakramentologii i prawa liturgicznego kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr Adam Jaszcz

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Proces zwyczajny (wykład)Zbo/3 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/4 25 dr Anna Słowikowska
4Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/4 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
5Prawo wyznaniowe (wykład)Zbo/4 25 dr Aneta Abramowicz
6Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/4 25 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 18 dr Anna Słowikowska
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/3 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Proces zwyczajny (wykład)E/6 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/5 25 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/5 25 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/5 25 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Z/2 18 dr Anna Słowikowska
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)E/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
4Zarys sakramentologii i prawa liturgicznego kościołów wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr Adam Jaszcz

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Procesy małżeńskie (wykład)E/6 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
4Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
5Teoria i filozofia prawa (wykład)E/6 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/5 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelny proces karny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 18 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
4Prawa człowieka (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo karne materialne Kościołów Wschodnich (wykład)E/6 20 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Procesy małżeńskie (wykład)E/6 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
4Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
5Teoria i filozofia prawa (wykład)E/6 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/5 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelny proces karny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 18 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
4Prawa człowieka (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo karne materialne Kościołów Wschodnich (wykład)E/6 20 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze