Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawne aspekty przekazów publicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Etos w retoryce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Moduł: Retoryka w dyskursie społecznym
1Debaty publiczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
3Doradztwo personalne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Zaręba
4Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
5Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Aneta Grabowska-Ogórek
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
3Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze