Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski XX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
2Historia powszechna XX wieku (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
3Nauki pomocnicze historii (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Tomasz Panfil
2Historia Polski XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
3Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Sabina Bober
Seminaria
1Historia nowożytna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia XX wieku (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Projekty badawcze
Ideologie i systemy polityczne w XX wieku
1Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
2Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober
3Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Edytorstwo źródeł archiwalnych - arch. I st. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
2Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
4Informatyka archiwalna (egzamin)E/1 0 dr Piotr Rachwał
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/1 70 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Joanna Szady
3Dydaktyka nauczania historii (wykład)E/2 15 dr hab. Alicja Puszka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze