Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Systemy i rynki medialne na świecie (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
2Gatunki dziennikarskie (wykład)E/4 30 dr Joanna Sosnowska
3Prawo mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Public relations (wykład)E/4 15 dr hab. Aneta Duda
5Programy multimedialne w sieciach komórkowych (wykład)E/2 30 dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
6Kultura: powszechność i różnorodność, trwałość i zmiana (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Dzieło artystyczne i fotografia środkami komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Dzieło artystyczne i fotografia środkami komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
3Public relations (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Aneta Duda
4Public relations (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Aneta Duda
5Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Marek Pytko
6Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Marek Pytko
7Tworzenie, promocja i zarządzanie produktem medialnym (konwersatorium)Z/2 45 mgr szt. Damian Bieniek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
2Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Gatunki dziennikarskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
4Gatunki dziennikarskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Sosnowska
Proseminarium: tworzenie i prezentacja prac
1Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
3Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Joanna Szegda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 257) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 264) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 178) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 185) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
9Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Hanna Grygielska-Michalak
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
13Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze