Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Systemy i rynki medialne na świecie (wykład)E/2 30 dr Olga Białek-Szwed
2Prawo mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Podstawy public relations (wykład)E/3 15 dr hab. Aneta Duda
4Wiedza o kulturze (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Techniki badań mediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
4Techniki badań mediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
2Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Strategie PR i reklamy (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
Wykłady do wyboru w języku polskim
1Metody wpływu i perswazji medialnej (wykład)E/3 30 dr Wojciech Wciseł
2Mity współczesne w mediach audiowizualnych (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
3Media a społeczeństwo obywatelskie (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
Wykłady do wyboru w języku angielskim
1Public opinion and the media (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
2Faith and truth in the mass media (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Pytko
3Grafitti as a medium of communication (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
4Communication studies - evalution of selected concepts aboard (wykład)E/3 30 Brak obsady
5Media studies - evalution of selected concepts aboard (wykład)E/3 30 Brak obsady
Proseminarium: tworzenie i prezentacja prac
1Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
2Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
3Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze