Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (wykład)E/4 12 dr Lidia Pietruszka
Konwersatoria obowiązkowe
1Etyka zawodowa (konwersatorium)Z/1 12 mgr Angelika Sadowa
2Pedagogika resocjalizacji (konwersatorium)Z/4 24 mgr Aneta Gąbka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (ćwiczenia)Z/0 12 mgr Marlena Dudzińska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Katarzyna Sabat
3Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
Fakultety
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marlena Dudzińska
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 230) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Kształtowanie charakteru (wykład)E/3 12 dr Ewelina Świdrak
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Metodyka wychowania przez pracę, uczestnictwo i przynależność (konwersatorium)Z/2 12 mgr Magdalena Bednarska
2Rozwój kompetencji wychowawczych (konwersatorium)Z/3 12 dr Lidia Pietruszka
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Anna Zarzycka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze