Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (wykład)E/4 12 dr Lidia Pietruszka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (ćwiczenia)Z/0 12 Brak obsady
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/2 12 Brak obsady
3Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia)Z/2 12 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Etyka zawodowa (konwersatorium)Z/1 12 Brak obsady
2Pedagogika resocjalizacji (konwersatorium)Z/4 24 Brak obsady
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Kształtowanie charakteru (wykład)E/3 12 dr Ewelina Świdrak
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/2 12 Brak obsady
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Metodyka wychowania przez pracę, uczestnictwo i przynależność (konwersatorium)Z/2 12 Brak obsady
2Rozwój kompetencji wychowawczych (konwersatorium)Z/3 12 dr Lidia Pietruszka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze