Wydział Nauk Humanistycznych
Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Współczesna kultura Europy Środkowo-Wschodniej (wykład)E/2 15 dr hab. Mirosław Filipowicz
Ćwiczenia
1Współczesna kultura Europy Środkowo-Wschodniej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
Konwersatoria
1Język angielski w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
2Język niemiecki w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Seminarium (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Rafał Wnuk
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Irena Wodzianowska
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Cezary Taracha
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Alicja Puszka
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Ptak
Specjalizacja: Zarządzanie i promocja w ruchu turystycznym
1Dystrybucja i promocja usług turystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Gapski
2Prawo i ubezpieczenia w turystyce (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Leszek Ćwikła

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze