Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
2Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
3Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
4Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
13Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
15Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
16Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
19Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
20Projektowanie programowalnych układów cyfrowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
21Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Witold Pedrycz
22Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
25Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
26Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Matus
27Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
28Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Zawieszone
29Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
30Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
31Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
32Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Witold Pedrycz
33Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marcin Płonkowski
34Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Kozera
35Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
36Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze