Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
2Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
3Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
4Ochrona informacji w sieciach komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Matus
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marcin Płonkowski
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 VACAT
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
12Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
13Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
14Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
19Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Brak obsady
20Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
21Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 VACAT
22Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
23Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
24Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
25Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
26Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
27Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
28Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
29Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
30Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
31Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
32Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 VACAT
33Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze