Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
3Zagadnienie absolutu i Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia XVII i XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
3Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
Zajęcia do wyboru w języku angielskim
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
Seminarium magisterskie
1Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/10 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/10 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze