Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
4Zagadnienie absolutu i Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia najnowsza (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Filozofia nauk przyrodniczych (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
3Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
4Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Zajęcia do wyboru w języku angielskim
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Kevin Mulligan
Seminarium magisterskie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/8 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Monika Komsta
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/8 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Stępień
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Komsta
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze