Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Ćwiczenia
1Metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego (ćwiczenia)Z/5 12 dr Iwona Szewczak
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marlena Dudzińska
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
7Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 12 dr Iwona Szewczak
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 12 Zawieszone
9Special education (wykład)Z/4 12 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 dr Katarzyna Braun
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Katarzyna Braun
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Aleksandra Borowicz
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze