Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 331) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Egzaminy
1Historia literatury romantyzmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/2 20 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
4Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)Z/1 20 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)Z/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze