Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
4Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
5Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
6Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
7Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
8Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
11Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
12Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
13Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Sadowska
14Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
15Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
16Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sebastian Wasak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
18Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marietta Izdebska
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marietta Izdebska
21Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
22Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Ewelina Mokrosz
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Marietta Izdebska
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Piotr Steinbrich
29Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kinga Lis
30Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kinga Lis
31Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kinga Lis
32Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kinga Lis
33Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Piotr Tokarski
34Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
35Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
36Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
37Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
Lektoraty
1Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
2Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 2 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 19) Z/1 6 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
15Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
16Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
17Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
18Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
4Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
5Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
6Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
2Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
3Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Anna Sadowska
4Teksty audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Anna Sadowska
5Mity a współczesna kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
6Mity a współczesna kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
7Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/1 15 dr Anna Antonowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze