Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem (wykład)E/2 15 Brak obsady
2Społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery (wykład)E/2 15 dr hab. Jadwiga Plewko
3Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (wykład)E/2 15 VACAT
4Międzynarodowe, krajowe i regionalne aspekty rozwijania kariery (wykład)E/3 30 Brak obsady
5Doradztwo kariery dla grup mniejszościowych (wykład)E/2 30 Brak obsady
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
2Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
3Ilościowe i jakościowe badania i metody dla doradców dostępne w internecie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 Brak obsady
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w usługach (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
2Zarządzanie - wprowadzenie (wykład)E/3 30 Brak obsady
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Czynnik ludzki w działaniach na rzecz rozwoju pracowników (ćwiczenia)Z/3 30 dr Alina Betlej
2Zarządzanie jakością w usługach (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
3Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze