Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Filozofia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Metody badań ilościowych (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Szyszka
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
4Demografia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Małgorzata Szyszka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 180) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne
1New trends in sociology (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Wstęp do socjologii prawa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe
1Socjologia gospodarki (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
2Socjologia Internetu (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Ćwiczenia obowiązkowe
1Socjologia gospodarki (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
2Socjologia Internetu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Krzysztof Jurek
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Internet w gospodarce (konwersatorium)Z/2 30 mgr Jan Gondek
2Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Analiza sieci społecznych (warsztaty)Z/1 15 mgr Jan Gondek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze