Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Filozofia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Metody badań ilościowych (wykład)E/4 30 dr Krzysztof Jurek
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
4Demografia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Jurek
Wykłady fakultatywne
1New trends in sociology (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Wstęp do socjologii prawa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Wykłady obowiązkowe
1System służb publicznych w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Socjologia rodziny (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Ćwiczenia obowiązkowe
1System służb publicznych w Polsce (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Konwersatoria obowiązkowe
1Socjologia bezpieczeństwa publicznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Urszula Soler
2Modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Warsztaty obowiązkowe
1Diagnoza społeczna (warsztaty)Z/3 30 dr Monika Adamczyk
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe
1Socjologia gospodarki (wykład)E/3 30 VACAT
2Socjologia Internetu (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Ćwiczenia obowiązkowe
1Socjologia Internetu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Krzysztof Jurek
2Socjologia gospodarki (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Internet w gospodarce (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Analiza sieci społecznych (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Urszula Soler

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze