Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/6 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Pedagogika kultury (wykład)Z/2 15 dr Barbara Borowska
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Pedagogika specjalna (wykład)E/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
5Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 VACAT
7Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
8Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr Monika Adamczyk
9Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
11Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
12Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
13Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
14Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
15Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
16Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
17Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
18Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
19Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
20Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
21Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Renata Kołodziejczyk
22Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
23Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
24Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
25Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
26Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
27Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
28Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
29Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
30Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
31Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
32Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
33Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze