Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Dydaktyka ogólna (wykład)E/6 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
3Pedagogika kultury (wykład)Z/2 15 dr Barbara Borowska
4Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
5Pedagogika specjalna (wykład)Z/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
6Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
7Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
8Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr Monika Adamczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
5Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
6Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
7Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
8Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
9Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
10Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
11Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
12Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
13Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
14Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
15Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
16Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
17Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
18Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
19Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
20Pedagogika specjalna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Aleksandra Borowicz
21Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
22Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
23Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
24Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
25Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
Inne zajęcia
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
26Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
27Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 256) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 257) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze