Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
2Historia prawa (wykład)E/10 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/11 45 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
4Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
6Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
7Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
8Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
9Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
10Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
11Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
12Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
13Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
14Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
15Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
16Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
17Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
18Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Brak obsady
19Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
20Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
21Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
22Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
23Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
24Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
25Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
26Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
27Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Bożena Czech-Jezierska
28Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
29Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
30Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
31Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
32Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
33Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Brak obsady
34Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
35Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
36Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze