Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Historia prawa (wykład)E/9 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Prawo rzymskie (wykład)E/10 45 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
5Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
6Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
7Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
8Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
9Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
10Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
11Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
12Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
13Historia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Judyta Dworas-Kulik
14Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
15Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
16Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
17Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
18Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
19Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
20Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
21Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
22Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
23Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
24Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
25Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
26Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
27Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
28Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
29Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
30Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
31Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
32Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
33Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
34Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
35Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
36Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
37Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
38Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
39Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Izabela Leraczyk
40Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze