Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Cezary Taracha
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Monika Łakuta
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Monika Łakuta
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Leticia López Martínez
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Leticia López Martínez
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
13Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
14Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 mgr Laurent Muller
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/4 0 dr Tomasz Niestorowicz
2Historia Hiszpanii (egzamin)E/2 0 dr hab. Cezary Taracha
3Historia literatury hiszpańskiej (egzamin)E/2 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze