Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)E/3 15 dr Armen Grigoryan
2Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (wykład)E/9 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
3Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
5Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
6Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
8Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Weronika Goraj
9Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Weronika Goraj
10Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Weronika Goraj
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Chemia I
student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)E/3 15 Brak obsady
2Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 Brak obsady
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
5Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
6Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 Brak obsady
7Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 Brak obsady
8Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Chemia II
student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia fizyczna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Staszczuk
2Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 30 dr Ludomir Kwietniewski
3Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
4Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
5Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
6Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Weronika Goraj
7Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Weronika Goraj
8Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Weronika Goraj

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze