Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)E/3 15 dr Armen Grigoryan
2Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (wykład)E/9 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Ćwiczenia obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr inż. Ewa Dziadczyk
5Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
6Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
7Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 Zawieszone
8Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Kuźniar
9Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Kuźniar
10Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Agnieszka Kuźniar
11Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Zawieszone
Zajęcia obowiązkowe do wyboru
Chemia I
Zajęcia do wyboru
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)E/3 15 Zawieszone
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Zawieszone
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 Zawieszone
5Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 Zawieszone
6Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 Zawieszone
Zajęcia obowiązkowe do wyboru
Chemia II
Zajęcia do wyboru
1Chemia fizyczna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Staszczuk
2Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 30 dr Ludomir Kwietniewski
3Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Weronika Goraj
7Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Weronika Goraj
8Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Weronika Goraj
9Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 248) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze