Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)E/5 30 dr Joanna Afek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 Brak obsady
4Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
6Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
Wykłady do wyboru
1Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Antropologia kulturowa (wykład)E/4 30 Brak obsady
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka chińskiego (egzamin)E/6 0 mgr Nastazja Stoch

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze