Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 VACAT
3Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 VACAT
4Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Stefańczyk
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
11Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 VACAT
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr Andrzej Stefańczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze