Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria pozakierunkowe dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
2Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Język łaciński dla filozofów II (łacińskie teksty filozoficzne) (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
Obowiązkowe zajęcia uzupełniające z filozofii dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Maksymilian Roszyk
2Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Frydrych
3Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
4Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (lektorat)Z/4 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia na usługach nowoczesnych technologii (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz
2Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Spór o koncepcję nauki (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Wybrane kwestie w badaniach nad religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Translatoria obowiązkowe do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 dr Anna Krajewska
Zajęcia w języku angielskim do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Kevin Mulligan
Seminaria magisterskie do wyboru
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Monika Komsta
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze