Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z Filozofii
1Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Język łaciński dla filozofów (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
3Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z Filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Maksymilian Roszyk
2Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (lektorat)Z/4 30 dr Andrzej Stefańczyk
4Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
Seminarium magisterskie do wyboru
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
5Filozofia kultury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
7Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
8Filozofia religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
12Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
13Logika (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
14Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
15Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
16Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Translatorium do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 dr Anna Krajewska
2Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 Brak obsady
Ścieżka A: Świat - człowiek - Kultura
1Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 VACAT
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia na usługach nowoczesnych technologii (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Kulturowe uwarunkowania sporu o koncepcję nauki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
3Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Wybrane kwestie w badaniach nad religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Mamorial Lectures do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze