Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelny proces karny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 18 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
4Prawa człowieka (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo karne materialne Kościołów Wschodnich (wykład)E/6 20 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze