Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2Historia muzyki - antyki i średniowiecze (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
3Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)E/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo (wykład)E/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
5Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
6Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Emisja głosu i solfeż (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
5Chór (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
11Fortepian (warsztaty - Grupa: 11) Z/1 15 Zawieszone
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
13Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze