Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Psychologia ogólna (wykład)E/4 30 dr Ewelina Świdrak
4Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)E/3 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
5Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
6Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Siarhei Abramovich
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Siarhei Abramovich
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
4Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Wołos
5Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Joanna Wołos
6Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
7Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Andrzej Jasnos
8Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. mgr Andrzej Jasnos
9Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
10Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
11Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
12Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
13Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
14Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
15Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
3Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
4Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
5Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
6Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Inne zajęcia
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 258) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
4Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze