Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomika miast i regionów (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Geografia ekonomiczna (wykład)E/3 15 Zawieszone
3Historia urbanistyki i architektury (wykład)Zbo/3 30 Zawieszone
4Matematyka (wykład)E/5 30 Zawieszone
5Socjologia (wykład)E/2 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
2Ekonomia (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Geografia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Geografia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
5Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
6Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Zawieszone
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
9Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
10Matematyka (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
11Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
13Rysunek techniczny (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
14Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
15Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
16Technologia informacyjna (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze