Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
2Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
4Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/5 30 dr Andrzej Januszewski
5Psychologia percepcji (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Francuz
6Procesy poznawcze (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Tomasz Łach
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Marcin Garbowski
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Marcin Garbowski
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Marcin Garbowski
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Marcin Garbowski
6Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Tomasz Łach
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Tomasz Łach
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Tomasz Łach
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Tomasz Łach
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 dr Tomasz Łach
11Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Justyna Iskra
12Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Justyna Iskra
13Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
14Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
15Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewelina Purc
16Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Ewelina Purc
17Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Ewelina Purc
18Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Ewelina Purc
19Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
20Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Ewelina Purc
21Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
22Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
23Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
24Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
25Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
26Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
27Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
28Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
29Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
30Psychologia percepcji (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
31Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Przemysław Tużnik
32Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paweł Stróżak
33Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Wioletta Ozga
34Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Wioletta Ozga
35Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Paweł Stróżak
36Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Paweł Stróżak
37Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Paweł Stróżak
38Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Paweł Stróżak
39Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Przemysław Tużnik
40Biologiczne podstawy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 dr Przemysław Tużnik
41Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Anna Szymańska
42Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
43Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Anna Szymańska
44Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Anna Szymańska
45Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
46Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Kateryna Shchehelska
47Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
48Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
49Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Kateryna Shchehelska
50Procesy poznawcze (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Kateryna Shchehelska
Warsztat obowiązkowy (blok podstawowy)
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paweł Kot
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paweł Kot
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Paweł Kot
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Paweł Kot
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Paweł Kot
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Paweł Kot
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
9Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 269) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 270) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 271) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 272) Z/1 10 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 273) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 274) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 276) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
10Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 333) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
11Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski (60 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu CAE (CEF C1) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
13Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
14Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
15Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
16Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
22Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
24Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
15Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
16Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
27Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
31Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
32Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
33Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
34Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
36Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
37Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
38Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
39Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
40Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
42Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
43Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
44Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
49Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
50Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
51Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
52Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
56Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
57Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
58Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
59Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
60Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
63Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
64Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
65Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
66Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
67Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze