Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/8 30 dr Paweł Stróżak
5Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/8 30 dr Andrzej Januszewski
6Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
7Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
8Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
9Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Brak obsady
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Brak obsady
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
22Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
23Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
24Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
25Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
26Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
27Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
28Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Ewelina Purc
29Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Ewelina Purc
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
32Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
33Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
34Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
35Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
36Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
37Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
38Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 Brak obsady
39Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze