Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
2Geografia turystyczna Polski (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
3Historia architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
4Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
5Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
6Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
7Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Mapa polityczna Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
3Rezydencje i zamki Lubelszczyzny (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
4Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
5Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Paweł Miszczuk
6Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Paweł Miszczuk
7Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
8Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
9Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
10Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Geografia turystyczna (egzamin)E/2 0 dr Marek Okoń
2Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/3 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze