Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia turystyczna Polski (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
2Geografia turystyczna świata (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
3Historia architektury (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
4Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Panfil
5Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
6Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
7Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
2Geografia turystyczna świata (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paweł Miszczuk
3Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
4Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
5Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Geografia turystyczna (egzamin)E/2 0 dr Marek Okoń
2Historia architektury (egzamin)E/2 0 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/2 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/2 0 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze