Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Analiza matematyczna (wykład)E/6 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
4Geografia gospodarcza (wykład)E/2 15 dr Dawid Soszyński
5Podstawy informatyki dla ekonomistów (wykład)E/3 15 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
6Prawo dla ekonomistów (wykład)E/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
7Historia gospodarcza (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
8Mikroekonomia (wykład)Zbo/3 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
2Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
3Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
4Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
6Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Lipski
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Piotr Lipski
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Piotr Lipski
9Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
10Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
11Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
12Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
13Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
14Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
15Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
16Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
17Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
18Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
19Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
20Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Krzysztof Bednarz
Konwersatoria i wykłady do wyboru
1Economic problems in the world (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Gospodarka a kultura (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Adam Zadroga
3Nauki o organizacji (konwersatorium)Z/3 30 Ks. mgr Marek Pabich
4Polityka innowacyjności (konwersatorium)Z/3 30 dr Beata Piasny
5Spółdzielczość (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 201) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 202) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
6Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu TELC B2 (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
7Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
12Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
17Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
18Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Goral
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
24Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
25Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Historia gospodarcza (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Mikroekonomia (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
3Ekonomika przedsiębiorstwa (wykład)E/3 30 dr Maria Paździor
4Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
5Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
6Podstawy finansów (wykład)E/4 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
7Metodologia nauk ekonomicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Kawalec
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
2Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
3Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
4Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Dąbkowska
5Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
6Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
7Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
8Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
9Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
10Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 Zawieszone
11Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
12Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Krzysztof Bednarz
13Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
14Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
15Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
16Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Konwersatoria i wykłady do wyboru
1Kultura organizacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Beata Piasny
2Principles of Microeconomic Decisions (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Przywództwo w biznesie (konwersatorium)Z/3 30 dr Beata Piasny
4Rozwój lokalny i regionalny (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
5Uruchamianie działalnosci gospodarczej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 201) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 202) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 222) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
19Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Goral
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
25Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
26Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy bankowości (wykład)E/3 30 dr Piotr Bolibok
3Instytucje i rynki finansowe (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
4Podstawy rachunkowości (wykład)E/5 30 dr Anna Spoz
5Ekonomia integracji europejskiej (wykład)E/3 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
6Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
3Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
4Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Spoz
5Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Spoz
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Spoz
7Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
8Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
9Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
10Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
11Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
12Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
13Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
14Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
15Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Jerzy Michałowski
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Mariusz Sokołek
5Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Robert Pankiewicz
7Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Corporate social responsibility (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Finanse lokalne (wykład)E/3 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
3Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)E/3 30 Zawieszone
4Podstawy marketingu (wykład)E/3 30 Zawieszone
5System podatkowy w Polsce (wykład)E/3 30 dr Piotr Pomorski
6Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 136) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 134) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 127) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 122) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Ewa Borkowska
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Ewa Borkowska
11Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczo-biznesowym (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Finanse publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/5 30 dr Henryk Ponikowski
3Polityka gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
4Rachunkowość finansowa (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
5Matematyka finansowa (wykład)E/4 30 dr Dorota Jegorow
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
6Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
7Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
8Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
9Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
10Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
11Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
12Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
13Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
14Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
15Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Jerzy Michałowski
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 Zawieszone
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
5Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 5) Z/2 15 Zawieszone
6Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
7Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 7) Z/2 15 Zawieszone
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
2Global economic problems (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Programowanie w warunkach ryzyka (wykład)E/3 30 Zawieszone
4Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/3 30 dr Anna Pilarczyk
5Współczesne teorie handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 Zawieszone
6Wybrane zagadnienia gospodarki światowej (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 135) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 136) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 134) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 127) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 122) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Bożena Cygan
14Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczo-biznesowym (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język angielski - Certyfikat TELC B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
19Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
20Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
21Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
22Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
23Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
24Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
25Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
26Język niemiecki (biznesowy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Bożena Cygan
27Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
28Język rosyjski (profil prawniczo-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
29Język rosyjski (profil prawniczo-biznesowy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
2Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Jarosław Kuśpit
3Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (wykład)E/4 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
Laboratoria obowiązkowe
1Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
2Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
3Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
4Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr inż. Paweł Janulewicz
5Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Jegorow
6Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Dorota Jegorow
7Informatyka w ekonomii (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
5Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
6Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Sołkowicz
7Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
8Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
9Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Paździor
2Biznesplan (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
3Corporate financial analysis (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Bolibok
4Elementy teorii systemów gospodarczych (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
5Konkurencyjność we współczesnej gospodarce (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Rubaj
6Podatki w przedsiębiorstwie (konwersatorium)Z/3 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
7Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy pomocowych (konwersatorium)Z/3 30 dr Dorota Jegorow
8Współczesne problemy rynku pracy (konwersatorium)Z/3 30 dr Beata Piasny
9Współczesne problemy sfery finansowej (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
10Współczesne trendy w marketingu (konwersatorium)Z/3 30 dr Agnieszka Stolarska
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/0 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/0 30 dr Jarosław Kuśpit
4Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
5Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
6Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
7Rachunkowość (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
8Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/0 30 Zawieszone
Praktyki wakacyjne
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/5 120 dr Joanna Niewiadoma

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka społeczna (wykład)E/3 30 dr Edward Balawajder
2Polityka regionalna (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Agrobiznes (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Działalność biznesowa w praktyce (konwersatorium)Z/3 30 dr Dorota Jegorow
3Ekonomista na rynku pracy (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
4Finanse międzynarodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
5Globalizacja (konwersatorium)Z/3 30 dr Jerzy Michałowski
6Procesy integracyjne (konwersatorium)Z/3 30 dr Katarzyna Sołkowicz
7Samorząd terytorialny (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
8Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
9Współczesne systemy rachunku kosztów (konwersatorium)Z/3 30 dr Robert Pankiewicz
10Wybrane zagadnienia z logistyki (konwersatorium)Z/3 30 dr Agnieszka Stolarska
Zajęcia projektowe do wyboru
1Analizy biznesowe - studia przypadków (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
2Badania i analizy rynkowe (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
3Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
4Formy ewidencji podatkowej (laboratorium)Z/2 15 dr Dorota Tokarska
5International economics (laboratorium)Z/2 15 Zawieszone
6Planowanie działalności biznesowej (laboratorium)Z/2 15 mgr Anna Dąbkowska
7Strategiczne projekty rozwoju przedsiębiorstw (laboratorium)Z/2 15 dr Maria Paździor
8Studium wykonalności na potrzeby projektów inwestycyjnych (laboratorium)Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/2 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Finanse międzynarodowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Jarosław Kuśpit
4Instytucje i rynki finansowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
6Polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Rachunkowość (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
8Rozwój lokalny i regionalny (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 prof. dr hab. Marian Żukowski
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Bartosz Jóźwik
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Jarosław Kuśpit
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Maria Zuba-Ciszewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze