Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Prahistoria ziem polskich (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Historia starożytna (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Kochanek
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Prahistoria ziem polskich (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/1 30 mgr Alicja Narecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Anna Mazurek
Projekty badawcze
Kultura świata starożytnego
1Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
2Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
5Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i administracji do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Nalewajek
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Zawód nauczyciela - tradycja i współczesność (wykład)Z/2 30 dr hab. Alicja Puszka
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Ptak
2Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/1 30 mgr Alicja Narecka
2Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński
3Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
4Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Projekty badawcze
U źródeł potęgi państwa polskiego. Monarchia ostatnich Piastów
1Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
2Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński
3Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w XIX i XX w. z elementami metodyki ich opracowania (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Historia ustroju i kancelarii w Polsce (egzamin)E/2 0 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
Egzaminy
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/1 0 mgr Alicja Narecka

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
2Historia nowożytna Polski (wykład)E/4 30 dr hab. Hubert Łaszkiewicz
3Historia nowożytna powszechna (wykład)E/4 30 dr hab. Cezary Taracha
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia nowożytna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Joanna Szady
Laboratoria
1Technologie informacyjne (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
2Technologie informacyjne (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
Projekty badawcze
Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy
1Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
2Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
3Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 94) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 145) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 144) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 146) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 147) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
8Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Ewa Borkowska
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)Zbo/2 30 dr Agnieszka Nalewajek
2Przepisy archiwalne - arch. I st. (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Nalewajek
3Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 4 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Iwona Ulfik-Jaworska
3Praktyka ogólna (praktyki)Z/2 30 dr hab. Alicja Puszka

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski XIX wieku (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
2Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Alicja Puszka
2Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
Projekty badawcze
"Polityka jest sztuką praktyczną". Polityka i dyplomacja (koniec XVIII w. -1918)
1Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku (proseminarium)Z/2 30 Zawieszone
4Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 94) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 145) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 143) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 144) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 146) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 147) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
10Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
14Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
15Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Marlena Iglik
16Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Danuta Nowak
17Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
19Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
20Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Zbo/1 15 dr Robert Derewenda
2Informatyka archiwalna (wykład)Zbo/1 15 dr Piotr Rachwał
3Archiwistyka i pomoce archiwalne (egzamin)E/1 0 dr Robert Derewenda
4Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marcin Arbuz
5Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marcin Arbuz
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/3 20 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Alicja Puszka
3Dydaktyka nauczania historii (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Joanna Szady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Nauki pomocnicze historii (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
3Historia Polski XX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Historia Polski XX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
5Historia powszechna XX wieku (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
6Historia powszechna XX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Sabina Bober
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Polski XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
2Historia Polski XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
3Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
4Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Sabina Bober
5Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Tomasz Panfil
6Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Tomasz Panfil
Seminaria
1Historia nowożytna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia XX wieku (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Projekty badawcze
Ideologie i systemy polityczne w XX wieku
1Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
2Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
3Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
4Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
5Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
6Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład)Z/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Edytorstwo źródeł archiwalnych - arch. I st. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
2Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
3Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Robert Derewenda
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (wykład)E/3 15 dr hab. Alicja Puszka

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Tomasz Panfil
2Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Tomasz Panfil
Seminaria
1Historia nowożytna (seminarium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia XX wieku (seminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Ewa Rzeczkowska
Projekty badawcze
Zastosowanie nauk pomocniczych historii w warsztacie historyka
1Nauki pomocnicze historii - metody wspierajace historię czy odrębna dziedzina nauki (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
2Nauki pomocnicze historii - metody wspierajace historię czy odrębna dziedzina nauki (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
3Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
4Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
5Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
6Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Praktyka archiwalna I stopnia (praktyki)Zbo/4 120 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka ciągła (praktyki)Z/4 100 dr hab. Joanna Szady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze