Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. mgr Jakub Płonka
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. mgr Jakub Płonka
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
9Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
10Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
17Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Łukasz Maślanka
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
2Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
3Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
4Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
5Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska
6Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
11Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
13Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
14Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
15Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
16Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marlena Duda
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/1 30 dr Łukasz Maślanka
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVIII wieku (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Łakuta
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Monika Łakuta

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Edyta Kociubińska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
2Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
3Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
4Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
4Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Drugi język
Język hiszpański
1Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 dr hab. Judyta Niedokos
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 dr Katarzyna Maniowska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XX w. (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Judyta Niedokos
2Gramatyka opisowa (konwersatorium)E/4 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z teorii języka (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
4Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Z/3 30 Zawieszone
3Literaturoznawstwo (seminarium)Z/3 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Kucharska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Piotr Wasilewski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)E/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
5Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Literaturoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr hab. Judyta Niedokos
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Judyta Niedokos
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Sebastian Piotrowski
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Piotr Wasilewski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 dr Łukasz Maślanka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze