Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Typy reprezentacji mentalnych (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Obowiązkowe zajęcia pozakierunkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Metodologia badań w psychologii procesów poznawczych (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
2Nauka - społeczeństwo - wartości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Problem substancji i natury bytu w filozofii dawnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Obowiązkowe wykłady uzupełniające dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Wprowadzenie do inżynierii ontologii (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Warsztaty obowiązkowe
1Prezentacja wiedzy i autoprezentacji (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Umysł w perspektywie pierwszoosobowej (wykład)E/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Epistemologia ewolucyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Robert Mirski
4Metoda potencjałów wywołanych w analizie sygnału EEG (konwersatorium)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia filozoficzna (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz
4Inżynieria ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz
Seminarium magisterskie do wyboru
1Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Interakcja człowiek-komputer (wykład)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
2Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Obowiązkowe zajęcia pozakierunkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
3Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Obowiązkowe wykłady uzupełniające dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
2Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Augustynowicz
Warsztaty obowiązkowe
1Komputerowe modele umysłu z elementami programowania (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Ewolucja umysłu (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Robert Mirski
3Metody czasowo-częstotliwościowe w analizie sygnału EEG (konwersatorium)Z/3 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
3Inżynieria ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Seminarium magisterskie do wyboru
1Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze