Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Konwersatoria
1Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/4 45 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/5 45 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Ćwiczenia
1Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 mgr Julien Thibaud
2Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 mgr Laurent Muller
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 60 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 60 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 60 mgr Leticia López Martínez
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 60 mgr Leticia López Martínez
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 60 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 60 mgr Leticia López Martínez
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Anna Zarańska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/5 45 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/4 45 dr Pablo de la Fuente de Pablo
Ćwiczenia
1Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 mgr Julien Thibaud
2Język francuski I - drugi język obcy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 mgr Laurent Muller
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 mgr Leticia López Martínez
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 mgr Monika Łakuta
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 dr Pablo de la Fuente de Pablo
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 mgr Leticia López Martínez
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Anna Zarańska
Egzaminy
1Historia literatury hiszpańskiej (egzamin)E/2 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia Hiszpanii (egzamin)E/2 0 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/4 0 dr Tomasz Niestorowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze