Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/3 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
2Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/3 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
3Wprowadzenie do ICT (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
4Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/3 15 dr hab. Beata Jakimiuk
5Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
6Partnerstwa społeczne (wykład)E/3 15 dr Edward Balawajder
7Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
8Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Lipski
3Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Wiesław Talik
4Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Wiesław Talik
5Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
6Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
7Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Wiesław Talik
8Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Wiesław Talik
9Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Mirosław Górczyński
10Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Mirosław Górczyński
11Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Edward Balawajder
12Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Edward Balawajder
13Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Janina Zabielska
14Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Janina Zabielska
Konwersatoria obowiązkowe
1Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Edward Balawajder
2Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Edward Balawajder
3Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Urszula Soler
4Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Urszula Soler
5Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 2) E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
7Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) E/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
8Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 2) E/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Borkowska
7Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 7) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Doradztwo kariery na rynku pracy (wykład)E/3 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
2Europejskie i światowe inicjatywy zarządzania karierą (wykład)E/3 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
3Wpływ czynników ekonomicznych i demograficznych na doradztwo kariery (wykład)E/3 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
4Wprowadzenie do teorii osobowości (wykład)E/4 30 dr hab. Wacław Bąk
5Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
6Marketing usług i społeczno-ekonomiczne strategie w kreowaniu kapitału zatrudnienia (zatrudnialności) (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
7Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
Ćwiczenia obowiązkowe
1Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Kida
2Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
3Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wacław Bąk
4Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wacław Bąk
5Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Maciej Hułas
6Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Maciej Hułas
Konwersatoria obowiązkowe
1Międzynarodowe sieci doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Krzysztof Jurek
2Międzynarodowe sieci doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Krzysztof Jurek
3Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Alina Betlej
4Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Alina Betlej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze