Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne II stopnia) L
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Modele w gospodarce przestrzennej (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2Planowanie rozwoju miast (wykład)Z/1 15 dr inż. Jan Kamiński
3Struktura i dynamika krajobrazów w aspekcie kształtowania przestrzeni (wykład)E/2 15 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Techniki legislacyjne w planowaniu (wykład)E/2 15 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
5Polityka regionalna (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
6Kształtowanie i ochrona środowiska (wykład)E/2 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kształtowanie i ochrona środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
2Kształtowanie i ochrona środowiska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
3Modele w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
4Modele w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
5Planowanie rozwoju miast (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr inż. Jan Kamiński
6Planowanie rozwoju miast (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr inż. Jan Kamiński
7Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
8Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
9Struktura i dynamika krajobrazów w aspekcie kształtowania przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Zawieszone
10Struktura i dynamika krajobrazów w aspekcie kształtowania przestrzeni (ćwiczenia)Z/1 15 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
11Techniki legislacyjne w planowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
12Techniki legislacyjne w planowaniu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
13Transport zrównoważony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
14Transport zrównoważony (ćwiczenia)Z/1 15 dr Dawid Soszyński
15Kreacja artystyczna w przestrzeni publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 20 mgr inż. Paweł Adamiec
16Kreacja artystyczna w przestrzeni publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 20 mgr inż. Paweł Adamiec
17Polityka regionalna (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Zajęcia terenowe
1Planowanie rozwoju miast (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/1 5 dr inż. Jan Kamiński
2Planowanie rozwoju miast (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/1 5 dr inż. Jan Kamiński
3Kreacja artystyczna w przestrzeni publicznej (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/1 10 mgr inż. Paweł Adamiec
4Kreacja artystyczna w przestrzeni publicznej (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/1 10 mgr inż. Paweł Adamiec
Zajęcia kierunkowe do wyboru
(do wyboru 30 godzin w semestrze i zaliczenie z 30 godzin w skali semestru)
1Zaawansowane techniki GIS w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Piotr Kociuba
2Zaawansowane techniki GIS w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Piotr Kociuba
3Infrastruktura w rozwoju regionalnym (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
4Zarys prawa rzeczowego i gospodarczego w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium magisterskie)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/4 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Gospodarka przestrzenna w aspekcie przyrodniczym (seminarium)Zbo/4 15 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
3Planowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/4 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
4System Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej (seminarium)Zbo/4 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
5Urbanistyka (seminarium)Zbo/4 15 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 241) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
3Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Kamila Szysiak

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
2Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
3Marketing terytorialny (wykład)E/1 15 dr Grzegorz Krawczyk
4Strategie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym (wykład)E/1 15 dr inż. Jan Kamiński
5Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/1 15 dr Dorota Jegorow
Ćwiczenia obowiązkowe
1Marketing terytorialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Grzegorz Krawczyk
2Marketing terytorialny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Grzegorz Krawczyk
3Planowanie miejscowe, regionalne i strategie rozwoju regionalnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dawid Soszyński
4Planowanie miejscowe, regionalne i strategie rozwoju regionalnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dawid Soszyński
5Strategie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr inż. Jan Kamiński
6Strategie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr inż. Jan Kamiński
7Teoria organizacji i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Dorota Jegorow
8Teoria organizacji i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Dorota Jegorow
Zajęcia kierunkowe do wyboru
(do wyboru 60 godzin w semestrze i zaliczenie z 60 godzin w skali semestru)
1Prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego (ćwiczenia)Z/6 30 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Turystyka kulturowa - wykorzystanie wartości kulturowych i lokalnych w kształtowaniu tożsamości obszaru (ćwiczenia)Z/6 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
3Projektowanie przestrzeni przyjaznej dla niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 30 Zawieszone
4Projektowanie przestrzeni przyjaznej dla niepełnosprawnych (ćwiczenia)Z/6 30 dr inż. Piotr Szkołut
5Interaktywne mapy w sieci WEB (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
6Interaktywne mapy w sieci WEB (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium magisterskie)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Gospodarka przestrzenna w aspekcie przyrodniczym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
3Planowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
4Prawne aspekty gospodarowania przestrzenią (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Biskup
5System Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
6Urbanistyka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 101) Zbo/1 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 102) Zbo/1 30 mgr Adam Piwiński

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej (wykład)E/1 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2Teoria systemów (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
Wykłady monograficzne do wyboru
(do wyboru 30 godzin w semestrze i zaliczenie z 30 godzin w skali semestru)
1Biznes w ochronie środowiska i gospodarce przestrzennej - praktyczne doświadczenie (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2Podstawy teledetekcji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
3Przestrzenny system przyrody i krajobrazu (wykład)Z/2 15 Zawieszone
4Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
5Zapis i interpretacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
6Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce (wykład)Z/2 15 dr Dorota Jegorow
Zajęcia seminaryjne
(kontynuacja jednego seminarium magisterskiego wybranego na I roku studiów oraz odpowiedniej pracowni dyplomowej; wymagane jest
przygotowanie pracy magisterskiej)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/3 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Gospodarka przestrzenna w aspekcie przyrodniczym (seminarium)Zbo/3 15 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
3Planowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
4Prawne aspekty gospodarowania przestrzenią (seminarium)Zbo/3 15 dr hab. Rafał Biskup
5System Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej (seminarium)Zbo/3 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
6Urbanistyka (seminarium)Zbo/3 15 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
7Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr Grzegorz Krawczyk
8Gospodarka przestrzenna w aspekcie przyrodniczym (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 mgr Marek Solski
9Planowanie przestrzenne (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr inż. Piotr Szkołut
10Prawne aspekty gospodarowania przestrzenią (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr hab. Przemysław Czarnek
11System Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
12Urbanistyka (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
13Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
14Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
15Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ewa Trzaskowska
16Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Rafał Biskup
17Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
18Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze