Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) WZPiNoS
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Matematyka (wykład)E/7 30 dr Beata Kraska
2Fizyka (wykład)Zbo/3 15 dr Taras Kavetskyy
3Chemia ogólna (wykład)E/3 15 dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL
4Informatyka (wykład)Z/3 15 dr inż. Witold Adamowski
5Grafika inżynierska (wykład)Z/2 15 dr inż. Franciszek Świtała
6Podstawy Nauki o Materiałach (wykład)Z/4 15 dr Jakub Nowak
7Obliczenia Inżynierskie (wykład)Z/3 15 dr inż. Witold Adamowski
8Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/2 15 dr Sylwia Terpiłowska
9Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
Zajęcia laboratoryjne
1Grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Franciszek Świtała
2Grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Franciszek Świtała
3Obliczenia Inżynierskie (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
4Obliczenia Inżynierskie (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
5Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Andrzej Marek
6Fizyka (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Andrzej Marek
Ćwiczenia
1Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Beata Kraska
2Chemia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Kramek
3Informatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Ewa Hołota
4Podstawy Nauki o Materiałach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Mariusz Trzciński
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 91) Zbo/0 30 mgr Iwona Ludjan
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 238) Z/1 30 mgr Bożena Piwowar
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka technicznego (lektorat - Grupa: 235) Z/1 30 mgr Bożena Piwowar
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 9) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Fizyka (wykład)E/5 30 dr Taras Kavetskyy
2Informatyka (wykład)Z/3 15 dr inż. Witold Adamowski
3Grafika inżynierska (wykład)Z/2 15 dr inż. Franciszek Świtała
4Podstawy Nauki o Materiałach (wykład)E/4 15 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
5Obliczenia Inżynierskie (wykład)Z/4 15 dr inż. Witold Adamowski
6Chemia nieorganiczna (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
7Elektrotechnika i Elektronika (wykład)Z/2 15 dr Taras Kavetskyy
8Matematyka (wykład)E/5 15 dr Beata Kraska
Zajęcia laboratoryjne
1Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
2Fizyka (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Franciszek Świtała
4Grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Podstawy Nauki o Materiałach (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Mariusz Trzciński
6Podstawy Nauki o Materiałach (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
7Obliczenia Inżynierskie (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
8Obliczenia Inżynierskie (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
9Chemia Nieorganiczna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewelina Grabias
10Elektrotechnika i Elektronika (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
11Elektrotechnika i Elektronika (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Ćwiczenia
1Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
2Fizyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
3Informatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr inż. Ewa Hołota
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 91) Zbo/0 30 mgr Iwona Ludjan
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 238) Z/1 30 mgr Bożena Piwowar
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka technicznego (lektorat - Grupa: 235) Z/1 30 mgr Bożena Piwowar

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Matematyka (wykład)E/5 15 dr Beata Kraska
2Fizyka (wykład)Z/4 15 dr Taras Kavetskyy
3Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów (wykład)E/5 30 dr Taras Kavetskyy
4Wytrzymałość konstrukcji (wykład)E/3 30 dr Taras Kavetskyy
5Metale i metalurgia, obróbka cieplna (wykład)Z/4 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
6Badania i testy materiałów (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
7Nauka o materiałach (wykład)Z/2 15 dr Jakub Nowak
8Projektowanie elementów maszyn (wykład)Z/3 30 dr inż. Franciszek Świtała
9Termodynamika Techniczna (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
2Informatyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Witold Adamowski
3Wytrzymałość konstrukcji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
4Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Andrzej Marek
5Badania i testy materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewelina Grabias
6Projektowanie elementów maszyn (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Franciszek Świtała
7Rysunek techniczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Franciszek Świtała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 153) Z/1 30 mgr Bożena Piwowar

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Badania i testy materiałów (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Nauka o materiałach (wykład)E/2 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
3Logika (wykład)E/1 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Zajęcia laboratoryjne obowiazkowe
1Informatyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Witold Adamowski
2Nauka o materiałach (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Katarzyna Grąz
3Rysunek techniczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Franciszek Świtała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 153) Z/0 30 mgr Bożena Piwowar
2Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/3 0 mgr Bożena Piwowar
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Wykłady specjalizacyjne
1Chemia powierzchni (wykład)E/4 15 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
2Chemia organiczna (wykład)E/4 30 dr Agnieszka Kramek
3Fizyka plazmy i jej aplikacje (wykład)Z/3 15 dr Taras Kavetskyy
4Właściwości materiałów kompozytowych (wykład)E/4 15 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
5Elementy mechaniki materiałów kompozytowych (wykład)E/3 15 dr Taras Kavetskyy
6Wytwarzanie materiałów kompozytowych (wykład)Z/3 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Zajęcia laboratoryjne specjalizacyjne
1Chemia powierzchni (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewelina Grabias
2Fizyka plazmy i jej aplikacje (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Mariusz Trzciński
3Właściwości materiałów kompozytowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
specjalizacja: Biomateriały
Wykłady specjalizacyjne
1Podstawy biologii (wykład)Z/4 15 Zawieszone
2Biochemia (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Biominerały (wykład)Z/3 15 Zawieszone
4Instrumentalne metody badania biominerałów (wykład)E/3 15 Zawieszone
5Białka (wykład)E/3 15 Zawieszone
6Polimery naturalne (wykład)E/4 15 Zawieszone
specjalizacja: Biomateriały
Zajęcia laboratoryjne specjalizacyjne
1Podstawy biologii (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
2Instrumentalne metody badania biominerałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Polimery naturalne (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Technologia informacyjna (wykład)E/2 15 dr Dorota Tokarska
2Projektowanie materiałów (wykład)Z/1 15 dr Paweł Kwaśnicki
3Systemy zarządzania (wykład)E/1 15 dr Beata Piasny
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
2Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Andrzej Marek
3Projektowanie materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kwaśnicki
4Projektowanie materiałów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kwaśnicki
Konwersatoria
1Systemy zarządzania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Beata Piasny
Seminarium
1Seminarium (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
2Seminarium (seminarium - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Powłoki elektrochemiczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Spektroskopia (wykład)Z/2 30 dr inż. Ewelina Grabias
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Wykłady specjalizacyjne
1Chemia i fizyka powierzchni (wykład)Z/4 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Stopy metali (wykład)Z/5 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
3Zasady i metody łączenia materiałów (wykład)Z/4 15 dr Jakub Nowak
4Krystalografia substancji niejednorodnych (wykład)Z/4 15 dr Paweł Kwaśnicki
5Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (wykład)Z/4 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Zajęcia laboratoryjne specjalizacyjne
1Chemia i fizyka powierzchni (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Chemia i fizyka powierzchni (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
3Stopy metali (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
4Stopy metali (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
5Zasady i metody łączenia materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jakub Nowak
6Zasady i metody łączenia materiałów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Jakub Nowak
7Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
8Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
2Projektowanie materiałów (wykład)Z/2 15 dr Paweł Kwaśnicki
3Rynek materiałów (wykład)E/2 30 dr inż. Ewelina Grabias
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Projektowanie materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki
2Projektowanie materiałów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki
Konwersatoria
1Rynek materiałów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr inż. Ewelina Grabias
Seminarium
1Seminarium (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
2Seminarium (seminarium - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Korozja i starzenie materiałów (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Metody instrumentalne w badaniach materiałowych (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Specjalizacja: Materiały kompozytowe
Wykłady specjalizacyjne
1Chemia i fizyka powierzchni (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Chemia i fizyka faz (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
3Zasady i metody łączenia materiałów (wykład)E/2 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
4Krystalografia substancji niejednorodnych (wykład)E/7 15 dr Paweł Kwaśnicki
5Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (wykład)E/3 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
Specjalizacja: Materiały kompozytowe
Zajęcia laboratoryjne specjalizacyjne
1Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
2Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
Specjalizacja: Materiały kompozytowe
Ćwiczenia specjalizacyjne
1Chemia i fizyka faz (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
2Krystalografia substancji niejednorodnych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki
3Krystalografia substancji niejednorodnych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metody wytwarzania materiałów (wykład)E/2 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
2Metody niszczenia materiałów (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody wytwarzania materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki
Seminarium i pracownie obowiązkowe
1Seminarium inżynierskie (seminarium - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
2Pracownia inżynierska (pracownia dyplomowa - Grupa: 1) Z/2 60 mgr Katarzyna Grąz
Przygotowanie pracy inżynierskiej
1Przygotowanie pracy inżynierskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 1) Zbo/15 0 dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/4 120 mgr Mariusz Trzciński
Wykłady do wyboru
1Materiały magnetyczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Materiały optyczne (wykład)Z/2 30 dr Taras Kavetskyy
3Recykling materiałów (wykład)Z/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze