Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/7 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
2Geografia polityczna i demografia (wykład)E/6 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
3Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
4Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
5Komunikowanie społeczne (wykład)E/5 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Kosienkowski
2Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Kosienkowski
3Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
4Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
5Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
8Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Paulina Liszka
2Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Paulina Liszka
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 7) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Integracja europejska (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Piskorska
2Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
3Współczesne systemy polityczne (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Ronek
4Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej (wykład)E/3 30 dr Andrzej Szabaciuk
5Podstawy dyplomacji (wykład)E/5 15 Andrzej Jaroszyński
6Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 dr Marcin Kosienkowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Paulina Michowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
2Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
3Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
15Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Organizacje międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Marcin Kosienkowski
2Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
3Międzynarodowe stosunki polityczne (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Marcin Kosienkowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Religie współczesnego świata (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
1Cywilizacja europejska (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 99) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 102) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 103) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
6Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 104) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 100) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (wykład)E/3 30 dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Mateusz Mazur
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Mateusz Mazur
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1BRICS: wschodzące potęgi (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/3 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
2Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Staszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Artur Kukuła
2Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Szyszka
2Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Andrzej Szabaciuk
Konwersatoria do wyboru
1Państwa i narody w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 99) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 175) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 102) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
6Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 103) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
7Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 104) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
8Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 150) Z/1 30 mgr Michał Narecki
9Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 218) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
10Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 100) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
11Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
12Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
13Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
14Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
16Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo wewnętrzne USA i UE (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Ronek
2Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bezpieczeństwo wewnętrzne USA i UE (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Mateusz Mazur
2Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Grzegorz Tutak
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Problemy rozwoju Chin i Indii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Etyka zawodowa (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria obowiązkowe
1Europa Środkowa w polityce międzynarodowej (konwersatorium)Z/4 15 mgr Paulina Michowska
2Misyjna działalność kościoła katolickiego (konwersatorium)Z/4 30 Ks. mgr Marek Pabich
Konwersatoria do wyboru (dwa w semestrze)
1Jednostka w stosunkach międzynarodowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
2Międzynarodowa ochrona praw człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (SM) (wykład)E/5 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagrożenia w cyberprzestrzeni (konwersatorium)Z/2 30 dr Alina Betlej
2Nowe kierunki stosunków transatlantyckich: Ameryka Łacińska, Afryka (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Terroryzm międzynarodowy (konwersatorium)Z/2 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia)Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
2Polityka zagraniczna Polski (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Grzegorz Tutak
Konwersatoria do wyboru (dwa w semestrze)
1Służby specjalne (konwersatorium)Z/2 30 mgr Grzegorz Tutak
2Zagrożenia militarne i pozamilitarne (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Iwanowski
3Europe in the World (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/6 150 dr Andrzej Szabaciuk
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (wykład)E/2 15 dr Katarzyna Sołkowicz
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (ćwiczenia)Z/0 15 dr Katarzyna Sołkowicz
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze