Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia) L
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Planowanie przestrzenne (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
Ćwiczenia obowiązkowe
1Planowanie przestrzenne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Dawid Soszyński
2Planowanie przestrzenne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
Zajęcia terenowe
1Planowanie przestrzenne (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Dawid Soszyński
2Planowanie przestrzenne (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
Zajęcia specjalistyczne - specjalność: Kształtowanie terenów zieleni
1Metody waloryzacji krajobrazu (ćwiczenia)Z/2 25 dr hab. Ewa Trzaskowska
2Inżynieria krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Magdalena Lubiarz
3Ochrona krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Projektowanie wielkoprzestrzenne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Joanna Renda
5Inżynieria krajobrazu (wykład)E/4 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
6Ochrona krajobrazu (wykład)E/4 15 dr inż. Piotr Kulesza
7Kreacja artystyczna w architekturze krajobrazu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr inż. Agnieszka Kułak
8Inżynieria krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Magdalena Lubiarz
9Metody waloryzacji krajobrazu (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska
10Ochrona krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Kulesza
11Projektowanie wielkoprzestrzenne (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
12Projektowanie wielkoprzestrzenne (wykład)Z/3 15 dr Joanna Renda
13Projektowanie graficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr inż. Paweł Adamiec
Wykłady monograficzne
(do wyboru 90 godz w semestrze i zaliczenie z 90 godz w skali semestru)
1Człowiek w przestrzeni i przyrodzie (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
2Dendroflora miast (wykład)Z/1 15 Zawieszone
3Ekologia krajobrazu (wykład)Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
4Krajobrazy polskich parków narodowych i innych obszarów chronionych (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
5Kulturowe uwarunkowania architektury krajobrazu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
6Sezonowe dekoracje roślinne w przestrzeni miejskiej (wykład)Z/1 15 dr inż. Katarzyna Karczmarz
7Współczesne trendy w architekturze krajobrazu (wykład)Z/1 15 dr inż. Jarosław Janecki
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium magisterskie)
1Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
2Projektowanie krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 240) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Kamila Szysiak

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
2Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
3Kształtowanie krajobrazu miast (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
4Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (wykład)E/5 15 dr inż. Jarosław Janecki
5Socjologia i psychologia środowiskowa (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
6Teoria kształtowania i rewitalizacji przestrzeni (wykład)E/1 10 dr inż. Piotr Kulesza
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kształtowanie krajobrazu miast (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
2Kształtowanie krajobrazu miast (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
3Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
4Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Jarosław Janecki
5Systemy informacji przestrzennej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
6Systemy informacji przestrzennej (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
Zajęcia terenowe
1Kształtowanie krajobrazu miast (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
2Kształtowanie krajobrazu miast (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
3Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
4Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr inż. Jarosław Janecki
Zajęcia specjalistyczne - specjalność: Kształtowanie terenów zieleni
1Modelowanie krajobrazu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
2Modelowanie krajobrazu (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
3Projektowanie konserwatorskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
4Projektowanie konserwatorskie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Wykłady monograficzne
(do wyboru 30 godz w semestrze i zaliczenie z 30 godz w skali semestru)
1Fauna miast i metropolii w projektowaniu krajobrazu (wykład)Z/1 10 dr hab. Magdalena Lubiarz
2Ogrody nietypowe (wykład)Z/1 10 Zawieszone
3Rośliny zielarskie w architekturze krajobrazu (wykład)Z/1 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
4Studium krajobrazu kulturowego (wykład)Z/1 10 dr inż. Piotr Kulesza
5Trawy i rośliny trawopodobne w architekturze krajobrazu (wykład)Z/1 10 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 102) Zbo/1 30 mgr Adam Piwiński
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium magisterskie
1Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
2Projektowanie krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
3Rośliny ozdobne w projektowaniu krajobrazu (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Joanna Nowak
4Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (pracownia dyplomowa)Zbo/0 10 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
5Projektowanie krajobrazu kulturowego (pracownia dyplomowa)Zbo/0 10 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
6Rośliny ozdobne w projektowaniu krajobrazu (pracownia dyplomowa)Zbo/0 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady monograficzne
(do wyboru 60 godzin w semestrze; zaliczenie z 60 godzin w skali semestru)
1Człowiek a cywilizacja techniczna (wykład)Z/1 10 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
2Hortiterapia (wykład)Z/1 10 Zawieszone
3Ogrody monastyczne i parki kalwaryjskie (wykład)Z/1 10 dr inż. Piotr Kulesza
4Ogrody naturalistyczne (wykład)Z/1 10 dr hab. Ewa Trzaskowska
5Pnącza w krajobrazie miasta (wykład)Z/1 10 dr Joanna Renda
6Roślinne dekoracje wnętrz (wykład)Z/1 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
7Rośliny i ogrody w sztuce (wykład)Z/1 10 dr inż. Piotr Kulesza
Zajęcia seminaryjne
(kontynuacja jednego seminarium magisterskiego wybranego na I roku studiów oraz odpowiedniej pracowni)
1Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
2Projektowanie krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
3Rośliny ozdobne w projektowaniu krajobrazu (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Joanna Nowak
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Joanna Nowak
7Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
8Projektowanie krajobrazu kulturowego (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
9Rośliny ozdobne w projektowaniu krajobrazu (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze