Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomia (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Ekonomika miast i regionów (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Krawczyk
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
4Geografia ekonomiczna (wykład)E/3 15 dr Dawid Soszyński
5Historia urbanistyki i architektury (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
6Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
7Matematyka (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
8Socjologia (wykład)E/2 30 dr Janina Zabielska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
2Ekonomia (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
3Geografia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Geografia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Dawid Soszyński
5Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
6Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
8Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
9Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
10Matematyka (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
11Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
13Rysunek techniczny (ćwiczenia)Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
14Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
15Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
16Technologia informacyjna (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 173) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 174) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
5Język rosyjski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Fizyka (wykład)E/4 15 Ks. dr Jacek Golbiak
2Grafika inżynierska (wykład)E/2 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
3Historia urbanistyki i architektury (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
4Prawoznawstwo (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
5Statystyka (wykład)E/3 15 dr Armen Grigoryan
6Zasady projektowania (wykład)E/4 15 dr inż. Piotr Szkołut
Konwersatoria obowiązkowe
1Budownictwo (konwersatorium)E/3 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Budownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
2Budownictwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
3Budownictwo (ćwiczenia)Z/0 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
4Fizyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
5Fizyka (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Jacek Golbiak
6Geodezja i kartografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Zawieszone
7Geodezja i kartografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
8Geodezja i kartografia (ćwiczenia)Z/2 15 mgr inż. Paweł Iwaszko
9Grafika inżynierska 2D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
10Grafika inżynierska 2D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
11Grafika inżynierska 2D (ćwiczenia)Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
12Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
13Historia urbanistyki i architektury (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
14Rysunek planistyczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
15Rysunek planistyczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
16Rysunek planistyczny (ćwiczenia)Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
17Statystyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
18Statystyka (ćwiczenia)Z/0 15 dr Armen Grigoryan
19Zasady projektowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
20Zasady projektowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
21Zasady projektowania (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Agnieszka Kułak
Zajęcia terenowe
1Geodezja i kartografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 Zawieszone
2Geodezja i kartografia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 Zawieszone
3Geodezja i kartografia (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 mgr inż. Paweł Iwaszko
4Zasady projektowania (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 Zawieszone
5Zasady projektowania (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 Zawieszone
6Zasady projektowania (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 173) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 174) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geograficzny System Informacji Przestrzennej (wykład)Z/5 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
2Gospodarka nieruchomościami (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Krawczyk
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
4Metody inwentaryzacji urbanistycznej (wykład)Z/3 15 dr inż. Jan Kamiński
5Podstawy gospodarki przestrzennej (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Krawczyk
6Projektowanie urbanistyczne i teoria urbanistyki (wykład)Z/4 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Geograficzny System Informacji Przestrzennej (ćwiczenia)Z/0 45 mgr Piotr Kociuba
2Gospodarka nieruchomościami (ćwiczenia)Z/0 30 dr Grzegorz Krawczyk
3Metody inwentaryzacji urbanistycznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr inż. Jan Kamiński
4Podstawy gospodarki przestrzennej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Grzegorz Krawczyk
5Projektowanie urbanistyczne i teoria urbanistyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Jan Kamiński
Zajęcia terenowe
1Metody inwentaryzacji urbanistycznej (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
Specjalność: Planowanie przestrzenne
Specjalności do wyboru
1Architektura krajobrazu (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Architektura krajobrazu (wykład)Z/3 15 dr inż. Piotr Szkołut
3Finanse publiczne w planowaniu przestrzennym (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
4Finanse publiczne w planowaniu przestrzennym (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Specjalność: Zarządzanie przestrzenią
1Podstawy finansów i rachunkowości (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
2Podstawy finansów i rachunkowości (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Podstawy gospodarki zasobami naturalnymi (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
4Podstawy gospodarki zasobami naturalnymi (wykład)Z/3 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 92) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 93) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Planowanie infrastruktury technicznej (wykład)E/3 30 dr inż. Rafał Lizut
2Projektowanie urbanistyczne i teoria urbanistyki (wykład)E/5 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
3Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (wykład)Z/3 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
4Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
5Teoria konserwacji zabytków (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marek Solski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie urbanistyczne i teoria urbanistyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (ćwiczenia)Z/0 15 dr Joanna Renda
3Teoria konserwacji zabytków (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Agnieszka Kułak
Zajęcia terenowe
1Projektowanie urbanistyczne i teoria urbanistyki (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
2Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr Joanna Renda
3Teoria konserwacji zabytków (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
Specjalność: Planowanie przestrzenne
Specjalności do wyboru
1Inżynieria transportu (ćwiczenia)Z/0 25 mgr inż. Paulina Parczyńska
2Inżynieria transportu (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr inż. Paulina Parczyńska
3Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i monitoring środowiska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
4Fauna miast (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
5Fauna miast (wykład)Z/2 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
6Inżynieria transportu (konwersatorium)Z/3 15 mgr inż. Paulina Parczyńska
Specjalność: Zarządzanie przestrzenią
1Finanse publiczne (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Finanse publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
3Wycena zasobów środowiska (wykład)Z/3 15 Zawieszone
4Wycena zasobów środowiska (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 92) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 93) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
5Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
6Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
7Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Planowanie przestrzenne (wykład)Zbo/4 30 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
2Samorząd terytorialny (wykład)E/3 15 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
3Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów wiejskich (wykład)Z/4 15 dr Dawid Soszyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Samorząd terytorialny (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
2Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów wiejskich (ćwiczenia)Z/0 30 dr Dawid Soszyński
3Planowanie przestrzenne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Dawid Soszyński
Zajęcia terenowe
1Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów wiejskich (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr Dawid Soszyński
Specjalność: Planowanie przestrzenne
Specjalności do wyboru:
1Kształtowanie systemów zieleni w mieście (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
2Kształtowanie systemów zieleni w mieście (wykład)Z/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
3Rozszerzone modelowanie i animacje 3D (ćwiczenia)Z/3 45 mgr inż. Adam Stępień
4Partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów (wykład)Z/3 15 dr inż. Rafał Lizut
5Partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
Wykłady monograficzne
(do wyboru 60 godzin w semestrze i egzamin z 60 godzin w skali semestru)
1Ideowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (wykład)E/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
2Kreacja artystyczna w przestrzeni (wykład)E/1 15 Zawieszone
3Modelowanie krajobrazu (wykład)E/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
4Podstawy geomorfologii dla gospodarki przestrzennej (wykład)E/1 15 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
5Zdrowie a przestrzeń (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium inżynierskie)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Prognozowanie systemów krajobrazowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
3Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/2 160 dr inż. Piotr Szkołut

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Planowanie przestrzenne (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
2Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (wykład)E/4 15 dr inż. Piotr Kulesza
3Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego (wykład)Z/4 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
Ćwiczenia obowiązkowe
1GIS w analizach przestrzennych (ćwiczenia)Z/4 45 mgr Piotr Kociuba
2Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marek Solski
3Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego (ćwiczenia)Z/0 30 dr Joanna Renda
4Planowanie przestrzenne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Dawid Soszyński
Zajęcia terenowe
1Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr Joanna Renda
2Planowanie przestrzenne (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 dr Dawid Soszyński
Specjalność: Planowanie przestrzenne
Specjalności do wyboru:
1Kształtowanie przestrzeni publicznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
2Kształtowanie przestrzeni publicznej (wykład)Z/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
3Zarządzanie projektem (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marek Solski
4Dizajn miejski (ćwiczenia)Z/1 15 mgr inż. Paweł Adamiec
Wykłady monograficzne
(do wyboru 60 godzin w semestrze i egzamin z 60 godzin w skali semestru)
1Ekologia miasta (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
2Filozofia zrównoważonego rozwoju (wykład)E/1 15 Zawieszone
3Miasta inteligentne - Smart City (wykład)E/1 15 dr Dawid Soszyński
4Wpływ rzeźby terenu na kształtowanie terenu (wykład)E/1 15 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
5Współczesne narzędzia i metody badań środowiska (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium wraz z pracownią dyplomową, wymagane jest przygotowanie pracy inżynierskiej)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Prognozowanie systemów krajobrazowych (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
3Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
4Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr Grzegorz Krawczyk
5Prognozowanie systemów krajobrazowych (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
6Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 mgr Marek Solski

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Strategia rozwoju gminy (wykład)E/4 15 dr inż. Katarzyna Karczmarz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Strategia rozwoju gminy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
2Strategia rozwoju gminy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
Specjalność: Planowanie przestrzenne
Specjalności do wyboru:
1Biogospodarka (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
2Biogospodarka (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Ekofizjografia (ćwiczenia)Z/3 45 dr Joanna Renda
4Techniki prezentacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr inż. Paweł Adamiec
5Zarządzanie procesem inwestycyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Specjalność: Zarządzanie przestrzenią
1Technika negocjacji (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
2Technika negocjacji (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
3Zarządzanie projektem (konwersatorium)Z/3 15 mgr Marek Solski
4Zarządzanie projektem (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marek Solski
5Zarządzanie przestrzenią miasta (ćwiczenia)Z/0 15 dr inż. Jan Kamiński
6Zarządzanie przestrzenią miasta (wykład)Z/3 15 dr inż. Jan Kamiński
7Zarządzanie przestrzenią miasta (zajęcia terenowe)Zbo/0 15 dr inż. Jan Kamiński
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium wraz z pracownią dyplomową, wymagane jest przygotowanie pracy inżynierskiej)
1Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
2Planowanie przestrzenne i transport (seminarium)Zbo/2 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Prognozowanie systemów krajobrazowych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
4Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
5Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr Grzegorz Krawczyk
6Planowanie przestrzenne i transport (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
7Prognozowanie systemów krajobrazowych (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
8Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne (pracownia dyplomowa)Zbo/0 30 mgr Marek Solski
9Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
10Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr inż. Jan Kamiński
11Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
12Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
13Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr Grzegorz Krawczyk
14Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Magdalena Lubiarz
15Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr inż. Piotr Kulesza

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze