Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
3Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
4Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
5Biopsychiczny rozwój człowieka (wykład)Z/3 30 dr Kinga Szymona
6Teorie i metody pracy socjalnej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Podstawy psychologii (konwersatorium)Z/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
3Wprowadzenie do socjologii (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Wojciech Olszak
2Teorie i metody pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 207) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
5Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego (wykład)E/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Historia pracy socjalnej (wykład)E/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
3Pedagogika specjalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
4Podstawy ekonomii (wykład)E/2 15 dr hab. Adam Zadroga
5Podstawy organizacji i zarządzania (wykład)E/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Konwersatoria obowiązkowe
1Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
2Działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
3Metodologia badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
4Metodologia badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
5Pedagogika społeczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
6Pedagogika społeczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
7Podstawowe prawa i wolności człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
8Podstawowe prawa i wolności człowieka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
9Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
10Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 207) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Patologie społeczne (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
2Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komunikacja interpersonalna i medialna w rodzinie (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
2Projekt socjalny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Andragogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Chrześcijańska interpretacja sytuacji osób wykluczonych społecznie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
3Socjologia małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
4Struktura i organizacja pomocy społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
5System prawny pomocy społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
Warsztaty
1Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aneta Daruk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 138) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 159) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczo-biznesowym (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Człowiek i rodzina w przestrzeni mass mediów (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
2Małżeństwo i rodzina w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
3Rodzina w zdrowiu i w chorobie (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Wczeschrześcijańska etyka małżeńska (wykład)Z/2 30 Zawieszone
5Wsparcie rodziny z uzależnieniem (wykład)Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
6Zjawisko dyskryminacji - przyczyny, konsekwencje i strategie rozwiązań (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
2Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe)Z/3 30 mgr Diana Biront
3Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań społecznych (konwersatorium)Z/3 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
2Opieka paliatywna i hospicyjna (konwersatorium)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
3Polityka społeczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaborowska
4Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
5Specyfika zawodu pracownika socjalnego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
6Współczesne przemiany społeczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 138) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 159) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczo-biznesowym (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
7Język rosyjski (profil prawniczo-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Systemy zabezpieczeń społecznych w państwach Unii Europejskiej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
2Wybrane zagadnienia z psychologii kliniczej (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Pedagogika rodziny (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Podstawy resocjalizacji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pozyskiwanie funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Zaborowska
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujacych się pomocą i pracą socjalną (praktyki - Grupa: 1) Zbo/2 120 dr Agnieszka Zaborowska
2Praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujacych się pomocą i pracą socjalną (praktyki - Grupa: 2) Zbo/2 120 dr Agnieszka Zaborowska
Seminarium licencjackie
1Przeciwdziałanie problemom społecznym (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
2Socjologia problemów społecznych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Człowiek i rodzina w przestrzeni mass mediów (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
2Małżeństwo i rodzina w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
3Rodzina w zdrowiu i w chorobie (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Wczeschrześcijańska etyka małżeńska (wykład)Z/2 30 Zawieszone
5Wsparcie rodziny z uzależnieniem (wykład)Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
6Zjawisko dyskryminacji - przyczyny, konsekwencje i strategie rozwiązań (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM - STREETWORKING
Wykłady
1Instytucje i programy wsparcia rodziny (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM - STREETWORKING
Ćwiczenia
1Superwizja w pracy socjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Agnieszka Zaborowska
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM - STREETWORKING
Konwersatoria
1Praca socjalna z osobami bezrobotnymi (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
2Wolontariat i streetworking (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
3Praca socjalna z rodziną i dziećmi w rozłące migracyjnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
4Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Adam Zadroga

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Migracje w stosunkach międzynarodowych (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Specjalistyczne poradnictwo socjalne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujacych się pomocą i pracą socjalną (praktyki - Grupa: 1) Zbo/2 90 dr Agnieszka Zaborowska
2Praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujacych się pomocą i pracą socjalną (praktyki - Grupa: 2) Zbo/2 90 dr Agnieszka Zaborowska
Seminarium licencjackie
1Przeciwdziałanie problemom społecznym (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
2Socjologia problemów społecznych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Praca dyplomowa
1Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
2Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
3Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Agnieszka Zaborowska
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM
Wykłady
1Marginalizacja i wykluczenie społeczne (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM
Ćwiczenia
1Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM
Konwersatoria
1Mass media a pomoc społeczna (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Zielińska-Król
2Strategia rozwiązywania problemów społecznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Adam Zadroga
3Praca socjalna z ofiarami przemocy i przestępstw (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze